Antirasism

Från Metapedia
(Omdirigerad från Antirasist)
Hoppa till: navigering, sök
Under en demonstration för universell antirasism i Tyskland 2012 förespråkades folkmord.

Antirasism är ett politiskt begrepp med sitt ursprung i den universella antirasismen med vilket begreppet ofta är synonymt. Användandet av begreppet antirasism förekommer inte sällan i debatter för att skuldbelägga etniska svenskars uttryck för missnöje med mångkultur och invandring samt att styra samhällsdebatter. En antirasist betraktas som motsatsen till en rasist i betydelsen att man förnekar existensen av mänskliga raser, inte att man är motståndare till andra raser. En differentiell antirasist erkänner dock existensen av dessa och rätten att bejaka skillnaderna som arten människa uppvisar.

Begreppet antirasism

Antirasism är ett inexakt, men ofta använt, begrepp, vilket i huvudsak användes för att stärka en föreställning av enighet vilken tänkes gripa över flera olika politiska inriktningar. Ur en analytisk synpunkt baserar sig antirasismen på en kombination av egalitarism, anarkism och humanism.

Den egalitära komponenten är i vetenskaplig mening fullständigt vederlagd, och bygger på föreställningen att människoarten utmärker sig från övrig natur därigenom att evolutionen av hennes yttre och inre beskaffenheter skulle ha en sinsemellan oberoende historia.

Kombinationen av ett anarkistiskt och humanistiskt tankesätt utsäger att vem som helst får göra vad som helst i ett samhälle, så länge handlingen inte omedelbart och intuitivt skadar någon annan. Tankegången är alltså inte värdenihilistisk, då en slags förenklad moral nedlägges i skillnaden mellan antirasistiskt förhållningssätt (gott) och rasistiskt förhållningsätt (ont).

Den som säger sig förespråka antirasism tänker sig även implikationen av humanism och egalitarism i en utopi om alla människors fullständiga acceptans gentemot varandra. Inte sällan underförstås politiska undantag från den allomfattande acceptansen trots att dessa undantag i sig strider mot utopin.

Antirasism - SPL-Center

Antirasismens historia ser olika ut, beroende på exakt vad som nedlägges i begreppet antirasism. I sin mest moderna bemärkelse kopplas universell antirasism som rörelse till de politiska omvälvningarna under 1960-talet. Två förgrundsgestalter var då advokaterna Morris Dees och Joseph J. Levin, Jr., vilka genom ett antal enskilda fall försökte implementera Medborgarrättsakten (the Civil Rights Act) och Rösträttsakten (the Voting Rights Act), vilka antagits 1964 respektive 1965. Denna verksamhet utmynnade sedemera i "Southern Poverty Law Center" (SPL-Center).

Antirasism - Frankfurtskolan

En av de mest betydelsefulla historiska inslagen ur synpunkten för dagens universella antirasism, är den så kallade Frankfurtskolan. I och med Frankfurtskolan ådagalägges också de typiska, politiska kopplingar som genomlöper hela den antirasistiska dagordningen. Frankfurtskolan bildades av en grupp kommunister kring Georg Lukacs, med avsikt att sprida kommunism över delar av världen där kommunismen ännu inte var etablerad. Medlen för denna ambition var kulturens förstörelse och upprättande av barbari. Bl.a. föraktades inom Frankfurtskolan konstens hänsyftning till gudomlig skepnad, uttryckt i estetism och till viss del även naturalism, i dess avbildande av Guds verk. Georg Lukacs var själv en uttalad förespråkare av sexuell frigörelse och införande av sexualundervisning i skolorna.

Se även

New-speak.jpg
Den här artikeln ingår
i ämnesportalen om
Politiskt korrekt nyspråk