American Jewish Congress

Från Metapedia
Hoppa till: navigering, sök

American Jewish Congress (AJC) är en nationalistisk lobbygrupp grundad 1917 som arbetar med att tillvarata judiska intressen. Organisationens säte är i New York, USA. AJC närvarade vid fredsförhandlingarna i Versaille 1919. Det var även på bland annat AJC:s initiativ som den ekonomiska krigsdeklarationen mot Tyskland inleddes den 24 mars 1933. En av organisationens mest kända personer är Stephen S. Wise.

Idag arbetar AJC bland annat med att försvara yttrandefriheten och är en av initiativtagarna till Coalition To Defend Free Speech. AJC har även utsetts av staten Israel som representant vid The Atlantic Forum of Israel, ett samarbete mellan NATO och Israel.

AJC arbetar även med att förhindra användandet av mänskliga sköldar under krig, då soldater tar civila som skydd mot fiendeeld. På sin hemsida redovisar AJC flera fall där medlemmar av den palestinska organisationen Hezbollah använder sig av mänskliga sköldar.

Referenser

Flag of Israel.svg.png
Den här artikeln ingår
i ämnesportalen om
Sionism