Alexander Löhr

Från Metapedia
Hoppa till: navigering, sök
Alexander Löhr

Generaloberst Alexander Löhr, född den 20 maj 1885, avrättad den 6 april 1947, var en österrikisk officer i Heer under andra världskriget. Han var en flyggeneral som under krigets första halva ledde Luftflotte 4. Han ledde bland annat planeringen inför invasionen av Kreta, operation Merkur. I augusti 1942 stationerades han på Balkan och ledde där Armégrupp E. Löhr förlänades med eklöven till sitt riddarkors.

Första världskriget

Alexander Löhr började 1906 tjänstgöra som löjtnant i den österriksk-ungerska armén. Han genomgick en generalstabsutbildning och under första världskriget tjänstgjorde han i olika stabsuppgifter. Efter kriget fortsatte han militära karriär i den österrikiska armén.

Flygofficer

1927 började han tjänstgöra i de österrikiska Fliegertruppe och 1934 fick han befälet över de österrikiska flygstridskrafterna. Efter den tyska annekteringen av Österrike, Anschluss, 1938 fortsatte Löhr med samma uppdrag under den gemensamma krigsmakten. Han befordrades den 18 mars 1939 till General der Flieger och fick samma dag befälet för Luftflotte 4. Detta förband ledde han under fälttåget i Polen och han förlänades med riddarkorset den 30 september.

Löhr fortsatte leda sin luftflotta under fälttåget i väst 1940, fälttåget på Balkan våren 1941, invasionen av Kreta (operation Merkur) och på östfronten.

Kreta

Inför invasionen av Kreta, operation Merkur, ledde Löhr planeringen och var tillsammans med Kurt Student högsta befälhavare för operationen.

Balkan

Löhr fick i slutet av augusti 1942 befälet över 12. Armee som var stationerad på Balkan, samtidigt tjänstgjorde han som Wehrmachtbefehlshaber Südost. Hans underställda styrkor genomförde ockupationstjänst och partisanbekämpning. Vid årskiftet 1942/1943 omorganiserades armén till Armégrupp E och Wehrmachtbefehlshaber Südost till Oberbefehlshaber Südost.

I augusti 1943 förstärktes de tyska styrkorna på Balkan av ytterligare en armégrupp, Armégrupp F. Dess befälhavare Maximilian von Weichs övertog Löhrs roll som Oberbefehlshaber Südost och Löhrs armégrupp E fick ansvaret för Grekland och öarna i Egeiska havet. I september, efter den italienska kapitulationen till de allierade, avväpnade Löhrs styrkor de italienska förbanden i området.

Under hösten 1944 tillbakaryckte Löhrs armégrupp från Grekland till ställningar längs floden Drina i Jugoslavien. Detta på grund av situationen på östfronten. Löhr förlänades 20 januari 1944 med eklöven till sitt riddarkors för sin organisation och genomförande av tillbakaryckningen.

Vid krigsslutet hamnade Löhr i jugoslavisk krigsfångenskap. Han anklagades för krigsförbrytelser och avrättades den 6 april 1947 i Belgrad.

Kommenderingar

Befordringar

Utmärkelser

Wehrmachtbericht

12 oktober 1941

"Im Zusammenwirken mit der Luftflotte des Generalobersten Löhr hat die Armee des Generals der Infanterie von Manstein, die rumänische Armee des Korpsgenerals Dumitrescu und die Panzerarmee des Generaloberst von Kleist die Masse der 9. und 18. sowjetischen Armee geschlagen und vernichtet."

30 maj 1942

"Die Luftwaffenverbände des Generalobersten Löhr und des Generals der Flieger Pflugbeil unterstützten in schonungslosem Einsatz die Kämpfe des Heeres in der Abwehr wie im Angriff und schlugen die feindliche Luftwaffe aus dem Felde."

Källor

Pansar-symbol.jpg
Den här artikeln ingår
i ämnesportalen om
Andra världskriget