Socialism

Från Metapedia
(Omdirigerad från Socialistisk)
Hoppa till: navigering, sök

Socialism är en egalitär och materialistisk ideologi som betonar konflikten mellan olika ekonomiska klasser. Slutmålet är det så kallade klasslösa samhället där jämlik egendomsgemenskap råder.

Inom socialismen har två huvudförgreningar gestaltat sig, den reforminriktade socialdemokratin och den revolutionära kommunismen. Försöken att genomdriva det klasslösa samhället har emellertid oavsett metod stark tendens att alltid sluta i stagnation eller blodigt tyranni med inte sällan ökade klassklyftor. Orsaken till detta anser många kritiker vara att socialismen saknar tillräcklig förenlighet med människans natur, då socialismen i sin inneboende, utopiska hybris vägrar erkänna, negligerar eller bekämpar andlighet och biologiskt grundade fenomen såsom skilda individuella förutsättningar och genetiska olikheter mellan könen och mellan etniska grupper.

Efter Sovjetunionens sammanbrott har socialismen drabbats av en kraftigt försvagad ställning, både i Sverige och världen i stort. De utopiska drömmarna har svalnat och ideologin betraktas i allmänhet alltmer som en återvändsgränd och ett överspelat kapitel i mänsklighetens historia, även om socialistiskt anstrukna idéer fortfarande återfinns såsom inflytelserika strömningar på en del håll i samhället. Även socialdemokraterna och framförallt vänsterpartiet kan sägas föra vidare det socialistiska tankegodset i reviderade former. En renare typ av socialism lever också kvar bland enstaka, mindre och marginaliserade grupperingar med aggressiv retorik och gatukamp på agendan. Grupperingar som dock saknar något större folkligt stöd och mest tycks inriktade på att försöka störa den framväxande nationalismen.

Nationalsocialism är liksom annan socialism antikapitalistisk, men uppmuntrar samtidigt det privata ägande och företagande som sker på ett ansvarsfullt och folksolidariskt sätt. I övrigt är nationalsocialism på många områden snarast att betrakta som socialismens raka motsats. Ordledet "socialism" i nationalsocialism syftar i praktiken mer på folkgemenskap, vilket anses kunna uppnås på helt andra sätt än genom traditionsfientlig, antibiologisk och allomfattande egendomsgemenskap.

Socialistiskt samhälle

Socialistiskt kallas ett samhälle där proletariatet har gjort revolution, och erövrat produktionsmedlen från bourgeoisin. Det socialistiska samhällsstadiumet föregår det kommunistiska, då det tjänar syftet att rensa ut kvarlevorna från tidigare historiska hierarkiska samhället. Initialt ska det här ske genom ett stärkande av statsmakten, som sedan ska dö bort.

Emellertid har situation i praktiken vart en annan, här har istället samhällen som betraktats som socialistiska utvecklats mot befästande av en stark stat. Inte sällan har det här mynnat uti i en situation med stor poliskår, välutvecklat underrättelseväsen samt stark försvarsmakt.


Stubbe.jpg
Den här artikeln är bara påbörjad. Fyll gärna på med mer information om du är insatt i ämnet.


Denker.png
Den här artikeln ingår
i ämnesportalen om
Politiska begrepp