Proletariat

Från Metapedia
Hoppa till: navigering, sök

Proletariat är ursprungligen en romersk term för individer som saknade egendom. I marxistisk teori åsyftar proletariat arbetarklassen, som i avsaknad av kapital tvingas till lönearbete för att överleva dagen. Proletariatets motståndare är här bourgeoisin som äger produktionsmedlen och anses exploatera proletariatet.

Trasproletariat åsyftar de individer som, till följd av olika anledningar, står utanför produktionsapparten. Trasproletariat måste således drista sig till stölder eller annan kriminalitet för att överleva, eller förlita sig på andras välvilja och allmosor.

Se även

Denker.png
Den här artikeln ingår
i ämnesportalen om
Politiska begrepp