Folkgemenskap

Från Metapedia
Hoppa till: navigering, sök

Folkgemenskap syftar som begreppet antyder på en folkets etniska gemenskap och samhällsgrund. Arbetare likväl som tjänstemän och intellektuella anses tillhöra folket och alla skall utefter sina egna förutsättningar och uppgifter sträva för nationens bästa utan att förakta eller utnyttja andra yrkesgrupper, det vill säga komplettera varandra utefter behov. Folkgemenskapen skapar således harmoni i det ömsesidiga beroendet mellan folkfränder och överbygger med detta marxismens klasskrig och liberalismen söndrande individualism. Kombinationen är genom att samhällets väl prioriteras före individuella intressen, vilket skapar både utveckling och bibehåller intressen inom nationen eller folket.

Den svenska modellen och folkhemmet har sin grund i en form av folkgemenskap, där man bland annat har idén om en stark offentlig sektor för att bygga ett välfärdssamhälle och också att åstadkomma en jämnare inkomstfördelning genom lagstiftning om en progressiv inkomstbeskattning, för att balansera klasskillnad i samhället.

Nordisk Ungdoms syn på folkgemenskap

Nordisk Ungdom strävar efter något vi kallar folkgemenskap. Det kan kort sammanfattas som motsatsen till de destruktiva krafterna inom både kapitalismen och kommunismen. Folkgemenskap bygger på tanken att alla behövs för ett fungerande samhälle. Precis som stora byggprojekt behöver arkitekter och ingenjörer likväl som elektriker och snickare så behöver samhället både akademiker och arbetare.

För att bygga upp en folkgemenskap behövs ett samhälle i balans. Klyftorna i levnadsstandard mellan de olika grupperna i samhället får inte bli för stora då det skapar slitningar. Att ge en direktör flera miljarder i bonusar är inte rimligt mot den insats han gör för företaget. Samtidigt är det orimligt att alla ska få lika mycket betalt då vissa uppgifter kräver mer ansvar och utbildning.

Vi tror att det första steget mot att skapa ett samhälle i balans och en fungerande folkgemenskap är att bryta dagens trender av materialism och individualism. Först då kan vi bygga upp ett samhälle präglat av nationell solidaritet och gemenskap.


Svenskarnas partis syn på folkgemenskap

Folkgemenskap och social rättvisa skall genomsyra samhället: Klassplittring skall ersättas med klassgemenskap där hela folkets kreativa och produktiva insatser värderas högt och ingen samhällsgrupp tillåts avancera på bekostnad av någon annan.

Vi vill se ett Sverige där folkgemenskapstanken skall genomsyra hela samhället. Där nationell solidaritet bereds stor plats och en väl etablerad tanke är att alla människors olika yrken är viktiga för att samhället skall fungera. Akademiker, bonde, arbetare eller chef, alla yrkeskategorier behövs och är av yttersta vikt för att samhället skall fungera.


Lambda.gif
Den här artikeln ingår
i ämnesportalen om
Identitarism
Nd-symbol.jpg
Den här artikeln ingår
i ämnesportalen om
Nationaldemokrati
Nordisk ungdom.jpg
Den här artikeln ingår
i ämnesportalen om
Nordisk Ungdom

Se även

Externa länkar