Schindlers List

Från Metapedia
Hoppa till: navigering, sök

Schindlers List är titeln på den film som Steven Spielberg regisserade 1993 och resulterade i sju Oscar. Den bygger på boken Schindler's Ark från år 1982, skriven av den australiensiske författaren Thomas Keneally. Bokens titel ändrades senare för att bättre stämma överens med filmens. Filmen är inspelad på svart-vit film med en svag sepia-ton, vilket ger en känsla av att materialet är samtida och en antydan av dokumentärfilm.


Handling

Oscar Schindler är filmens huvudkaraktär. Till gettot i polska Krakow flyttas judar från omkringliggande platser då Schindler anländer för att starta upp en företagsverksamhet. Schindler kommer så över en fabrik där tillverkning av produkter för den tyska armén kan byggas. En representant för Judiska Rådet i Krakow, Itzhak Stern, samarbetar med Schindler för att få igång verksamheten. Med fabriksverksamheten igång arbetar så Stern med att försöka få så många judar som möjligt att får arbeta vidare på fabriken, istället för att skickas till koncentrationsläger.

Amon Göth anländer för att bygga koncentrationslägret Plaszow. Gettot börjar då tömmas på judar och i filmen mördas ett flertal, vilket Schindler blir vittne till. Genom sin relation till både Göth och Stern utökar så Schindler sin verksamhet med byggs ett satellitläger för arbetarna. Efter direktiv från Berlin gräver SS upp mördade judar i lägret för att förstöra bevisen och transporterar sedan resterande fångar till Auschwitz.

Schindler planerar då att flytta verksamheten till Zwittau-Brinnlitz och tillsammans sammanställer Schindler och Stern en lista, Schindler´s List, på arbetare som inte skall transporteras till Auschwitz.

Filmen innehåller en scen med ett bröllop som bygger på vittnesmål från Joseph och Rebecca Bau.

Plaszow

Till vänster: Göths bostad i förhållande till lägret, enligt Schindler's List. Till höger: Göths bostad i förhållande till lägret i verkligheten.
Göth med sitt gevär på balkongen, enligt Schindler's List.

Koncentrationslägret Plaszow anlades i de norra utkanterna av den polska staden Krakow. Kommendant Göths bostad, från vilken han skjuter judar i filmen, låg i själva verket nedanför en kulle, med dålig eller ingen sikt in i lägret. Samtida flygfotografier över lägret visar att framställningen i filmen inte överensstämmer med verkligheten.

Efter andra världskriget överlämnades Göth till polska myndigheter som höll en rättegång mellan den 27 augusti och 5 september 1946. Under rättegången var det inget vittne som anklagade Göth för att ha skjutit judar från sin balkong, en punkt som Göth inte heller anklagades för.

Ernst Zündel har tillsammans med John Ball sammanställt en presentation av de tolkningar som Ball har gjort. Ball erhöll fotografier över koncentrationslägret Plaszow som sedan analyserades och jämfördes med de bilder som visas i Steven Spielbergs film.

Thomas Keneallys bok Schindler's Ark

I sin bok från år 1982 skriver Keneally att hans verk är fiction. Keneally skriver även i sin bok att Schindler arbetade för den inflytelserika ungerska juden och sionisten Rudolf Kastner. Kastner hjälpte år 1944 Adolf Eichmann med deporteringen av tusentals judar från Ungern, för att få fördelar för Kastners vänner och kumpaner i den sionistiska rörelsen. Spielberg väljer dock i filmen att helt bortse från alla fakta som visar att det fanns ett samarbete mellan tyska nationalsocialister och judiska sionister under andra världskriget.

I kapitel 33 skriver Keneally att när de ryska trupperna anlände till koncentrationslägret Majdanek så fann dom: "...furnaces containing human bones and over 500 drums of Zyklon B. News of this was published throughout the world, and Himmler...was willing to convey promises to the Allies that the gassings of Jews would stop". Zyklon B var ett insektsbekämpningsmedel som användes för att avlusa kläder då klädlusen spred tyfus. Användandet av Zyklon B var således etablerat i alla läger, även de på rikstysk mark, och användes för livsuppehållande syften och inte tvärtom. Heinrich Himmler sade heller aldrig att de skulle sluta gasa ihjäl judar eftersom det enligt revisionister aldrig gasades ihjäl några judar överhuvudtaget.

I sin bok nämner även Keneally i kapitel 31 att Göth i verkligheten arresteras av SS, efter en utredning ledd av Konrad Morgen, samme man som lät arrestera och döma Karl Koch. Spielberg väljer dock att låta sina tittare vara ovetandes om att SS hade utredningar mot korruption och övergrepp av SS-personal i lägren. Kritiker har påpekat att det ger en mycket felaktig bild av de verkliga förhållandena i de tyska koncentrationslägren och att Spielberg porträtterar tyskar i allmänhet och SS-personal i synnerhet enligt en "Hollywood-modell" som enbart är kommersiell.

"He who saves a single life, saves the entire world."

Babylonska Talmud: "Whoever destroys a soul from Israel, the Scripture considers it as if he destroyed an entire world. And whoever saves a life from Israel, the Scripture considers it as if he saved an entire world."

I slutet av filmen erhåller Schindler en ring med inskriptionen: "He who saves a single life, saves the entire world." Detta säga vara ett citat från Talmud. I själva verket lyder citatet (Sanhedrin 37a, i engelsk översättning): "Whosoever preserves a single soul of Israel, Scripture ascribes to him as if he had preserved a complete world". Här har kritiker påpekat att Talmud gör en skillnad mellan att rädda en människa av judisk börd, jämfört med vilken annan människa som helst då Talmud uppmuntrar till räddandet av enbart judar.

Det finns emellertid två versioner av Talmud, den Babylonska och den Israeliska/Palestinska. I den senare syftar formuleringen inte på enbart judar utan människor i största allmänhet. Den babyloniska anses dock ha högre auktoritet inom judendomen.

Schindler's List, en källa för överlevares berättelser

Revisionister har påpekat att flera av de filmer och TV-serier som har producerats i Hollywood har påverkat andra Förintelseöverlevare runtom i världen och deras redogörelser. Begreppet Holocaust var enligt revisionisterna praktiskt taget okänt för allmänheten fram till cirka år 1978, då TV-serien Holocaust med Meryl Streep i huvudrollen visades. Vid samma tid började allt fler överlevare från Förintelsen tala om sina erfarenheter.

Schindler´s List är inget undantag, enligt revisionisterna. Som exempel ges att det i filmen finns en scen där barn springer och gömmer sig i en toalett. Ståendes upp till halsen med mänsklig avföring räddar sig så barnen från ett okänt öde. Här har vittnesmål jämförts med tidpunkter och det har påpekats att före år 1993 så förekommer inga vittnesmål med liknande erfarenheter från de överlevande. Efter att Spielbergs film gick upp på biograferna så börjar så många vittnen berätta exakt samma sak. Som exempel kan nämnas den i Sverige bosatte Benjamin Grünfeld som enligt egen utsago överlevde gaskammaren inte mindre än två eller tre gånger genom att gömma sig på toaletten. Även Tobias Rawet uppger under sina föreläsningar att han gömdes i en toalett.

Referenser

Wtc-gz2.jpg
Den här artikeln ingår
i ämnesportalen om
Revisionism
Auschwitz gate.jpg
Den här artikeln ingår
i ämnesportalen om
Förintelsen
Flag of Israel.svg.png
Den här artikeln ingår
i ämnesportalen om
Sionism