Rasdiskrimineringskonventionen

Från Metapedia
Hoppa till: navigering, sök

Rasdiskrimineringskonventionen eller "Konventionen om avskaffande av rasdiskriminering" (engelska: "International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination", förkortning "CERD") är en konvention skapad av Förenta nationerna år 1965. De flesta av världens länder (inklusive Sverige) har frivilligt gått med på att följa konventionens åtaganden (dock ofta med olika slags reservationer).

Svensk översättning

Den svenska översättningen innehåller en del översättningar som att kan anses tveksamma varför denna artikel citerar den engelska texten. Ett exempel på en tveksam svensk översättning är att "equal in dignity" översatts med "lika i värde". Detta är en svensk översättning som använts och kritiserats även beträffande andra internationella avtal.[1]

Människoraser

Koventionen innehåller inga påståenden som förnekar människorasers existens. Däremot anger förordet att man är "Convinced that any doctrine of superiority based on racial differentiation is scientifically false, morally condemnable, socially unjust and dangerous, and that there is no justification for racial discrimination, in theory or in practice, anywhere".

Rasdiskriminering

Konventionen anger att "In this Convention, the term "racial discrimination" shall mean any distinction, exclusion, restriction or preference based on race, colour, descent, or national or ethnic origin which has the purpose or effect of nullifying or impairing the recognition, enjoyment or exercise, on an equal footing, of human rights and fundamental freedoms in the political, economic, social, cultural or any other field of public life."

Samtidigt anges dock att "This Convention shall not apply to distinctions, exclusions, restrictions or preferences made by a State Party to this Convention between citizens and non-citizens" och "Nothing in this Convention may be interpreted as affecting in any way the legal provisions of States Parties concerning nationality, citizenship or naturalization, provided that such provisions do not discriminate against any particular nationality." Man tillåter även tillfällig "positiv särbehandling".

Segregering

Konventionen innefattar inte bara raslig diskriminering utan även raslig segregering. Etnisk/raslig segregering skulle kunna i princip kunna förespråkas trots att man inte anser att någon etnicitet/ras är överlägsen (se artikeln om etnisk heterogenitet). I förordet till konventionen anges dock att man är "Convinced that the existence of racial barriers is repugnant to the ideals of any human society".

Förbud mot propaganda och organisationer

Artikel 4 i konvention har varit kontroversiell i Sverige och andra länder. Artikeln anger att:

"States Parties condemn all propaganda and all organizations which are based on ideas or theories of superiority of one race or group of persons of one colour or ethnic origin, or which attempt to justify or promote racial hatred and discrimination in any form, and undertake to adopt immediate and positive measures designed to eradicate all incitement to, or acts of, such discrimination and, to this end, with due regard to the principles embodied in the Universal Declaration of Human Rights and the rights expressly set forth in article 5 of this Convention, inter alia:

  • (a) Shall declare an offence punishable by law all dissemination of ideas based on racial superiority or hatred, incitement to racial discrimination, as well as all acts of violence or incitement to such acts against any race or group of persons of another colour or ethnic origin, and also the provision of any assistance to racist activities, including the financing thereof;
  • (b) Shall declare illegal and prohibit organizations, and also organized and all other propaganda activities, which promote and incite racial discrimination, and shall recognize participation in such organizations or activities as an offence punishable by law;
  • (c) Shall not permit public authorities or public institutions, national or local, to promote or incite racial discrimination."

Ett stort antal länder har uttryckt olika slags reservationer mot artikeln och bland annat angett att den inte får inskränka på yttrandefriheten och organisationsfriheten.[2]

Sverige har bland annat angett att lagar beträffande hets mot folkgrupp, diskriminering, olovlig kårverksamhet och straffbarhet för stämpling, förberedelse, försök eller medverkan till bland annat brott som begås i organiserade former innebär att Sverige uppfyllt åtagandet.[3]

Rapportering

I konventionen ingår att länderna ska rapportera vartannat år till en kommitté (CERD-kommittén) beträffande konventionens åtaganden. Även oberoende organisationer kan göra rapporter som de kan skicka in till CERD-kommittén. I Sverige gör Svenska FN-förbundet (som trots namnet inte är någon officiell FN-organisation) sådana "parallellrapporter". CERD-kommittén skriver därefter en rapport med slutsatser och rekommendationer till Sverige.

Se artikeln om Svenska FN-förbundet beträffande kritik mot organisationen och mot organisationens rapporter.

Externa länkar

Referenser

  1. ”Allas lika värde” – en felöversättning. Publicerad: 19 maj, 2014, 11:56. Nya Tider. http://www.nyatider.nu/allas-lika-varde-en-feloversattning/
  2. International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination. Declarations and Reservations. United Nations Treaty Collection. https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-2&chapter=4&lang=en
  3. Sveriges rapporter till CERD-kommittén. Länkar till rapporterna: http://www.manskligarattigheter.se/sv/manskliga-rattigheter-i-sverige/internationell-granskning-av-sverige/fn-s-konventionskommitt-ers-granskning-av-sverige/konventionen-om-avskaffande-av-rasdiskriminering-cerd