Hets mot folkgrupp

Från Metapedia
Hoppa till: navigering, sök
För musikgruppen med samma namn se: Hets Mot Folkgrupp (musikgrupp).

Hets mot folkgrupp är ett brott som enligt brottsbalkens 16:e kapitel förbjuder någon att uttrycka missaktning för en "folkgrupp eller annan sådan grupp av personer med anspelning på ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, trosbekännelse eller sexuell läggning".

Straffskalan för hets mot folkgrupp ligger mellan böter och fängelse upp till två år.

Hets mot svenskar

Efter en anmälan mot en artikel i tidningen Mitt i Södermalm där bland annat "ursvenskar är de mest tråkiga, enfaldiga, elaka och korkade människor som jag har träffat" kunde läsas, tvingades Justitiekanslern ta ställning i frågan hurivida hets mot svenskar räknades in i denna lag eller ej. JK:s uttalande löd:

"Syftet vid tillkomsten av straffstadgandet om hets mot folkgrupp var att tillförsäkra minoritetsgrupper av skilda sammansättningar och bekännare av olika trosuppfattningar ett rättsskydd. Det fallet att någon uttrycker kritik mot svenskar torde inte ha varit avsett att träffas av straffstadgandet. Redan på grund av vad som nu har sagts kan innehållet i insändaren inte anses utgöra hets mot folkgrupp. Jag vidtar därför ingen åtgärd med anledning av anmälan."

Således kan hets mot svenskar inte räknas som kriminellt enligt denna lagstiftning.

Hela lagtexten

 8 § Den som i uttalande eller i annat meddelande som sprids 
 hotar eller uttrycker missaktning för folkgrupp eller annan sådan 
 grupp av personer med anspelning på ras, hudfärg, nationellt eller 
 etniskt ursprung, trosbekännelse eller sexuell läggning, döms för 
 hets mot folkgrupp till fängelse i högst två år eller om brottet 
 är ringa, till böter.
 
 Är brottet grovt döms till fängelse i lägst sex månader och högst
 fyra år. Vid bedömande av om brottet är grovt skall särskilt
 beaktas om meddelandet haft ett särskilt hotfullt eller kränkande
 innehåll och spritts till ett stort antal personer på ett sätt
 som varit ägnat att väcka betydande uppmärksamhet.
 
 Lag (2002:800)

Politisk paradox

Lagen Hets mot folkgrupp anses av kritiker innehålla en paradox av politisk betydelse eftersom formuleringen stödjer den vetenskapliga uppfattningen om existensen av mänskliga raser, vilket normalt förnekas i samhällsdebatter som präglas av politisk korrekthet.

Fall i urval

2018 åtalas nordfront för 103 fall av hets mot folkgrupp. Enligt Justitiekanslern bygger åtalet på att "De anmälde artiklarna och bilderna ger uttryckt för gillande av Adolf Hitler". Av dessa är 91 så kallade hyllningar av Adolf Hitler, fem bilder på hakkors och en bild på den tyske nationalsocialisten Horst Wessel med två hakkors.[1]

Källor

Referenser