RSHA

Från Metapedia
Hoppa till: navigering, sök

Reichssicherheitshauptamt (svenska: Rikssäkerhetsöverstyrelsen), RSHA, var en underordnad organisation till SS. Organisationens mål var att bekämpa ”rikets alla fiender” inom och utom rikets gränser.

Bakgrund

RSHA skapades av Reichführer-SS Heinrich Himmler den 22 september, 1939, genom att slå samman Sicherheitdienst (SD, eller säkerhetstjänsten) och säkerhetspolisen (Sipo). Sipo bestod av Geheime Staatspolizei (Gestapo) och Kriminalpolizei (Kripo).

Första chefen för RSHA var SS-Obergruppenführern Reinhard Heydrich fram tills han var mördad i Prag , 1942 (på grund av ett engelskt koordinerat tjeckiskt bakhåll). Han ersattes av SS-Obergruppenführer Dr. Ernst Kaltenbrunner som tjänade som chef för RSHA för resten av kriget. RSHA:s förkortning av sin chef var CSSD: Chef der Sicherheitzpolizei und des SD (svenska: chef för säkerhetspolisen och säkerhetstjänsten)

Man kontrollerade säkerhetsapparaten för SS och NSDAP. Dess uppgift var att finna och förgöra fiender till det Tredje riket. I detta inkluderade man judar, zigenare och ”rasligt oönskade” såväl som kommunister, frimurare, pacifister och vissa kristna aktivister.

RSHA övervakade också de Einsatzgruppen som följde de väpnade styrkorna in i Östeuropa. I sin roll som NSDAP:s säkerhetstjänst koordinerade man aktiviteter genom många byråer som hade vittomfattande uppgifter inom Tredje riket.

Organisation

RSHA bestod av sju avdelningar:

  • Amt I, personal- och organisationsavdelningen. Chef Bruno Streckenbach (1940 - september 1942).
  • Amt II, förvaltnings- och ekonomiavdelningen. Chef Hans Nockemann.
  • Amt III, avdelningen för SD i inlandet. Avdelningen ansvarade för SS inrikes säkerhetsunderrättelsetjänst. Chef Otto Ohlendorf.
  • Amt IV, avdelningen för Gestapo. Avdelningen ansvarade för säkerhetspolisen i inskränkt mening. Chef Heinrich Müller. Adolf Eichmann ledde Amt IV B 4, som handhade frågor rörande judar och Den Slutgiltiga Lösningen.
  • Amt V, kriminalpolisavdelningen med rikskriminalpolisen. Chef Arthur Nebe.
  • Amt VI, avdelningen för SD i utlandet. Avdelningen ansvarade för SS utrikes underrättelsetjänst. Chef Heinz Jost, efterträdd av Walter Schellenberg.
  • Amt VII, ideologiska avdelningen, ansvarade för ideologiska frågor och propaganda. Chef Franz Six.
Svastika-symbol.png
Den här artikeln ingår
i ämnesportalen om
Tredje riket

Chefer över RSHA