Bruno Streckenbach

Från Metapedia
Hoppa till: navigering, sök
Bruno Streckenbach (i mitten) tillsammans med Reichführer-SS Heinrich Himmler i Polen 1939.

SS-Gruppenführer und Generalleutnant der Polizei und Waffen-SS Bruno Streckenbach, född den 7 februari 1902, död den 28 oktober 1977, var en tysk officer i Waffen-SS under andra världskriget. Streckenbach var en polisofficer som under och efter fälttåget i Polen hösten 1939 ledde en Einsatzgruppe samt var kommendant för säkerhetspolisen och säkerhetstjänsten i Generalguvernementet. Därefter var han chef för Reichssicherheitshauptamts personal- och organisationsavdelning. Streckenbach ville till en fronttjänstgöring och överfördes i september 1942 till Waffen-SS. Han hamnade i 8. SS-Kavallerie-Division och ledde dess pansarvärnsbataljon, men hoppade även in som divisionsbefälhavare. I april 1944 tog han över befälet för 19. Waffen-Grenadier-Division der SS (Lettische Nr. 2) och ledde divisionen till krigsslutet. Streckenbach förlänades med eklöven till sitt riddarkors.

Sicherheitsdienst

Bruno Streckenbach föddes i Hamburg. Den 1 december 1930 gick han med i NSDAP och den 31 augusti i Allgemeine-SS. I november 1933 påbörjade Streckenbach sin karriär inom säkerhetstjänsten (Sicherheitsdienst, SD). Han placerades i sin hemstad Hamburg.

När andra världskriget inleddes i september 1939 ledde Streckenbach en Einsatzgruppe i Polen. Han stannade kvar i Polen som kommendant för säkerhetspolisen och säkerhetstjänsten i Generalguvernementet. 1940 blev han även chef för Reichssicherheitshauptamts personal- och organisationsavdelning.

Waffen-SS

Streckenbach ville till en fronttjänstgöring och överfördes i september 1942 till Waffen-SS. I samband med detta ersattes hans generalsgrad i Allgemeine-SS med en fänriksgrad (SS-Untersturmführer) i Waffen-SS (efter genomgången utbildning och fronterfarenhet steg han sedan snabbt i graderna). Streckenbach började tjänstgöra i SS-Panzerjäger-Ersatz-Abteilung der Waffen-SS där han fick den grundläggande utbildningen innan han kom till Panzertruppenschule Krampnitz. Därefter förflyttades han till 8. SS-Kavallerie-Division där han ledde dess pansarvärnsbataljon. Divisionen utkämpade huvudsakligen partisanbekämpningsaktioner på östfronten. Efter en tid fick han ta befälet över ett av divisionens kavalleriregementen. I september 1943 fick Streckenbach även för några dagar ta befälet över hela divisionen.

I januari 1944 tog han över divisionen permanent tills han den 15 april förflyttades för att leda 19. Waffen-Grenadier-Division der SS (Lettische Nr. 2) som stred i Baltikum. Den 27 augusti förlänades Streckenbach med riddarkorset och den 16 januari 1945 med eklöven. Den sistnämnda utmärkelsen fick han efter sin divisions insatser under det tredje Kurlandslaget, och delades ut av Adolf Hitler personligen.

I samband med krigsslutet hamnade Streckenbach i sovjetisk fångenskap och satt fången fram till oktober 1955. Han återvände till Hamburg och 1973 ställdes han inför rätta för påstådda krigsförbrytelser. Rättegången slutfördes aldrig på grund av Streckenbachs vacklande hälsa. Bruno Streckenbach avled den 28 oktober 1977.

Kommenderingar

Befordringar

Allgemeine-SS

  • SS-Sturmbannführer – september 1933
  • SS-Obersturmbannführer –
  • SS-Standartenführer –
  • SS-Oberführer –
  • SS-Brigadeführer – 20 april 1939
  • SS-Gruppenführer und Generalleutnant der Polizei – 9 november 1941

Waffen-SS

Utmärkelser

Källor

Pansar-symbol.jpg
Den här artikeln ingår
i ämnesportalen om
Andra världskriget