Portal:Konservativ revolution

Från Metapedia
Hoppa till: navigering, sök

Konservativ revolution

Konservatism
Konservativ revolution är ett paradoxalt, närmast oxymoroniskt begrepp, som framförallt syftar på idéströmningar som florerade i Tyskland mellan första och andra världskriget, och som hade en radikal kritik av den franska revolutionens liberala program som grundläggande kännetecken (jfr 1914 års idéer). Nietzsche anses vara en föregångsgestalt; till den egentliga konservativa revolutionen räknas män som Ernst Jünger, Oswald Spengler, Carl Schmitt och Martin Heidegger.


Organisationer och sammanslutningar

Nacional-revolucionarios - Falange Nacional - Jovenes-conservadores - Völkischen - Bündischen Jugend - Landvolkbewegung - Juni-Klub - Armanenorden - Alldeutsche Verband - GSRN - Deutsche Jugendschaft - Wandervögel

Personer

Alfred Baeumler - Arthur Moeller van den Bruck - August Winnig - Carl Schmitt - Claus Schenk Graf von Stauffenberg - Claus Heim - Edgar Jung - Engelbert Dollfuss - Ernst Jünger - Ernst Niekisch - Ernst von Salomon - Franz Sauwecker - Friedrich Georg Jünger - Hans Blüher - Hans Freyer - Hans Zehrer - Hans F.K. Günther - Hugo von Hofmannsthal - Karl Otto Paetel - Ludwig Klages - Martin Niemöller - Oswald Spengler - Othmar Spann - Thomas Mann - Walter Flex - Werner Sombart - Wilhelm Stapel

Litteratur och tidskrifter

Das Dritte Reich - La decadencia do Ocidente - Das Gewissen - Die Tat - Widerstand - Standarte - Arminius - Wormarsch - Die Kommenden - Die Sozialistiche Nation

Ideologi och begrepp

Konservativ revolution - Radikalkonservatism - Konservatism - Völkisch - Traditionalism - Antiburguesism - Antiparlamentarism - Antiliberalism - Nationalrevolutionär - Nationalbolsjevism - Kulturell pessimism - Imperialism - Ariosofi - Paganism - Antiegalitarism - Austrofascism

Huvudartiklar
Alfabetiska artikellistor
Närliggande ämnesportaler
Portalansvariga