Konservativ revolution

Från Metapedia
Hoppa till: navigering, sök

Konservativ revolution är ett paradoxalt, närmast oxymoroniskt begrepp, som framförallt syftar på idéströmningar som florerade i Tyskland mellan första och andra världskriget, och som hade en radikal kritik av den franska revolutionens liberala program som grundläggande kännetecken (jfr 1914 års idéer). Nietzsche anses vara en föregångsgestalt; till den egentliga konservativa revolutionen räknas män som Ernst Jünger, Oswald Spengler, Carl Schmitt och Martin Heidegger.

De som anses ha introducerat begreppet är diktaren Hugo von Hofmannsthal och i synnerhet juristen och politiske teoretikern Edgar Julius Jung. Den främste övergripande teoretikern är dock Armin Mohler, som i verket Die Konservative Revolution in Deutschland 1918-1932 (1950) beskrivit strömningen i detalj. Mohler delar in rörelsen i tre löst grupperade huvudkategorier:

  • "Die Nationalrevolutionären" (de nationalrevolutionära) var de kanske mest radikala och aktionsbenägna, ofta påverkade av den socialistiska rörelsen, och med en militär bakgrund som ett av de viktigare kännetecknen. Dessa var även de mest framträdande i protesterna mot Versaillesfreden. Man tänkte sig gärna ett socialistiskt samhälle ordnat enligt militärt hierarkiska principer: uttrycket "Die totale Mobilmachung", den totala mobiliseringen, myntades av Ernst Jünger, som i sin ungdom kan sägas vara en av nationalrevolutionärernas huvudföreträdare. Hit räknas även nationalbolsjevikerna, exempelvis Ernst Niekisch.

Litteratur om den konservativa revolutionen

Externa länkar

Denker.png
Den här artikeln ingår
i ämnesportalen om
Politiska begrepp