Gustaf Retzius

Från Metapedia
Hoppa till: navigering, sök
Gustaf Retzius

Gustaf Retzius. 1842-1919. Anatom. Etnolog. Antropolog. Författare. Medlem i Svenska Akademin 1901-1919 med plats i stol nr 12. Gift 1876 med Anna Wilhelmina, dotter till Lars Johan Hierta och Wilhelmina Fröding.

Gustaf Magnus Retzius föddes i Stockholm. Efter gymnasiet i Stockholm tog han studenten 1860 i Uppsala. Elva år senare blev han medicine doktor och docent.

För sina studier besökte han England (1862), Tyskland, Schweiz och Italien (1869), Belgien, Frankrike (1872), Finland och Ryssland (1873).

1864 gav han ut han sin faders (professor Anders Retzius) samlade etnologiska skrifter på tyska.

1877 erhöll han en professur i histologi vid Karolinska Institutet. 1875 utkom arbetet Studien in der Anatomie de nervensystems und de Bindegewebes, som var ett resultat av samarbete mellan Retzius och Axel Key. De prisbelönades av franska vetenskapsakademien.

1889 publicerade han Crania Suecica antiqua och 1902 utkom Anthropologia Suecica efter ett samarbete med Carl Magnus Fürst. Efter sitt avsked från professuren fortsatte Retzius sitt arbete med anatomiska undersökningar.

Han var mycket internationellt erkänd och hedersdoktor vid många universitet bland annat Uppsala universitet och Harvard University i Cambridge, Boston.

Skrifter och böcker i urval

 • Om terrarier eller små växthus för boningsrum. (1871)
 • Om de äldsta spåren af menniskans tillvaro på vår jord (1873)
 • Hvad har studiet af menniskorasernas hufvudskålsbildning hittills uträttat och hvad torde vi närmast hafva att vänta af denna forskning. (1874)
 • Från Finlands bygder: etnografiska bilder och minnen (1876)
 • Undersökning av några franska dösar. (1876)
 • Finland i Nordiska museet: några bidrag till kännedomen om finnarnes gamla odling (1881)
 • Några kranier från stenåldern i Sverige (1881)
 • Om några reformer i vår medicinska undervisning (1889)
 • Om folkkök, deras anordnande och skötsel. (1891)
 • Bilder från Sicilien. (1892)
 • Crania Suecica antiqua: beskrifning av svenska mennisko-kranier från stenåldern, bronsåldern och järnåldern jämte en blick på forskningen öfver de europeiska folkens ras-karaktärer (1899)
 • Sven Nilsson: minnesteckning vid Kongl. Vetenskaps-akademiens högtidsdag den 30 mars 1901 (1901)
 • Skrifter i skilda ämnen jämte några bref (1902)
 • Om Dalafolkets härstamning och utseende. (1902)
 • Anthropologia Suecica: Beiträge zur Anthropologie der Schweden/nach den auf Veranstaltung der Schwedischen Gesellschaft für Anthropologie und Geographie in den Jahren 1897 und 1898 ausgeführten Erhebungen ausgearb. und zusammengest. von Gustaf Retzius und Carl M. Fürst (1902)
 • Carl von Linné: Några minnesord (1908)
 • Dikter/Gustaf Retzius (1911)
 • Biografiska anteckningar och minnen. 1 (1933)
Da Vinci Vitruve Luc Viatour.jpg
Den här artikeln ingår
i ämnesportalen om
Fysisk antropologi
Adolf Erik Nordenskiöld målad av Georg von Rosen 1886.jpg
Den här artikeln ingår
i ämnesportalen om
Framstående svenskar