Out of Africa

Från Metapedia
Hoppa till: navigering, sök

Out of Africa, är en teori om att arten människa utvecklades i östra Afrika och spred sig till andra kontinenter där den utvecklades till den mångfald av olika raser världen idag består av. Teorin kopplas till Lucy, det arkeologiska fynd som 1974 hittades i Etiopien och som anses vara en tidig släkting till den moderna människan, samt en del andra fynd, bland annat 3,5 miljoner år gamla fotspår.[1] Out of Africa-teorin förklarar dock inte förekomsten av apor och andra primater på andra kontinenter.


Argument i den politiska debatten

Teorin om att alla människor härstammar från Afrika är vanligt förekommande bland förespråkare som vill öka blandningen av olika folkgrupper och på sikt minska den globala etniska och kulturella mångfalden. "Vi kommer alla från Afrika" används för att motivera mångkultur och ökad invandring till länder med europeisk befolkning, dock aldrig för invandring till Israel.

Kritik mot användandet av Out of Afrika-teorin som politiskt slagträ

Kritiker menar att användandet av Out of Afrika-teorin som politiskt slagträ är präglat av en politisk korrekthet eftersom argumentet endast avser Europa eller länder med en europeisk befolkning. Argumentet används heller inte för att motivera en ökad invandring av andra etniska grupper än judar till Israel. Flera folk i världen med status som urbefolkning är även de undantagna från argumentationen.

Länder i Afrika med afrikansk befolkning erkänns besittningsrätt över kontinenten och dess länder och i flera av dem har den vita, europeiska befolkning deklarerats icke önskvärda, vilket uppfattas både önskvärt men samtidigt motstridigt då "återvändande" afrikaner inte längre betraktas som afrikaner enligt gängse politiskt korrekta uppfattning.

Blotta existensen av en global etnisk mångfald som ett resultat av utveckling anses vara naturligt eftersom Out of Africa-teorin ger sitt stöd till själva tanken. Därmed är en uppmaning till uppblandning ett reversibelt tänkande som strider mot naturens resultat under tiotusentals år av utveckling.

Omstridd teori

Teorin om arten människas ursprung i Afrika är dock ifrågasatt. Fyndet av Ida, Darwinius masillae, har skapat diskussion om Afrika som kontinent var den enda plats där livsbetingelserna var så goda att det gav upphov till en ny art. Senare års fynd av en ny äldre människoart på ön Flores i Indonesien, och vårt nyupptäckta genetiska släktskap med neandertalmänni­skorna, har fått en del forskare att modifiera Out of Africa-teorin något. Arkeologer från universitetet i Tel Aviv har i en grotta i centrala Israel hittat 400 000 år gamla tänder, fynd som kan komma att sätta den vedertagna teorin på ytterligare prov. Fynd i Guangxi-provinsen, södra Kina, har också väckt liv i debatten om människans ursprung. [2][3][4][5][6] En artikel publicerad i Beaumont Enterprise den 6 juni 2011 ställer den retoriska frågan Were ancient human migrations two-way streets?[7]

Upptäckten av Afrasia djijidae har skapat ny debatt kring människans uppkomst.[8][9]

Se även

Referenser

Externa länkar