Perfidy

Från Metapedia
Hoppa till: navigering, sök
Perfidy

Perfidy, är en bok skriven av den judiske etnoaktivisten Ben Hecht, första gången publicerad 1961. Boken bygger till stor del på "The Kastner Affair", en juridisk process i Jerusalem 1954 till 1955. Malchiel Greenwald anklagade Rudolf Kastner för att ha varit kollaboratör med tyskarna under andra världskriget, en anklagelse som blev en domstolsprocess. Samuel Tamir, född Shmuel Katznelson, och före detta medlem i den sionistiska organisationen Irgun ges ett stort utrymme och boken är tillägnad processens försvarsadvokat.


2,5 miljoner döda judar i Auschwitz, Bergen-Belsen ett utrotningsläger och tvål av döda judar

Hecht skriver i sin bok att Den Slutgiltiga Lösningen bestämdes i Berlin 1941, att Rudolf Höss var ansvarig för att 2 500 684 judar mördades i gaskammare i Auschwitz och att .

I sin källförteckning citerar Hecht i punkt 103 en intervju med Air Marshall Sir Arthur Harris, publicerad i den israeliska tidningen Maariv den 1 juni 1961, där Sir Arthur Harris benämner Bergen-Belsen vid ett utrotningsläger: "In an interview with the correspondent for the Israeli Maariv on the 1st of June 1961, Air Marshall Sir Arthur Harris, who served as the Chief Air Officer of the British Bomber Command from 1942 until 1945 stated: “I can’t recall that I ever heard of such a plea [to bomb Auschwitz] . . . To the best of my recollection I never knew of the existence of German extermination camps until we liberated Bergen-Belsen [at the close of the war.]"

På sidan 47 uppges Birkenau, Mauthausen, Dachau och Auschwitz vara "death camps".

På sidan 57 och 58 skriver Hecht att amerikanska officerare i Västberlin sover på madrasser tillverkade av mänskligt hår och tvättar sig i tvål från döda judar i lägren Auschwitz, Mauthausen och Dachau.

Utrotningsläger fanns enligt Hecht på sidan 122 i både Polen och Österrike: "Here Krumey, the beer-bellied, button-nosed shortie with his blue eyes, pink cheeks and blood-shot hands, is fond of drinking a few beers, reminiscing about Jew killings he supervised in Poland and Austria, and boasting that he is the greatest living authority on extermination camps."

På sidan 147 citeras Tamir som sammanfattar försvarets utlåtande med att bland annat berätta att askan från döda judar användes som gödningsmedel i koncentrationslägret Auschwitz, där "miljoner" ska ha dött: "The bones of the slain millions of Auschwitz had been plowed into German soil as fertilizer."

Hecht anger antalet döda judar under Förintelsen till 6 000 000.

Sionism

På sidan 131 citerar Hecht den förste presidenten för Israel och ordförande World Zionist Organization, Chaim Weizmann, som redan 1937 ska ha förutspått ödet för sex miljoner judar: "In 1937, Dr. Chaim Weizmann, President of World Zionism, said of Europe’s six million Jews, “They are dust . . . in a cruel world . . . They must meet their fate . . . Only a branch shall survive. They must accept it.”"

I källförteckningen, punkt 4, citeras Vladimir Jabotinsky, grundare av den sionistiska organisationen Betar i ett tal från 1936: "“It is not our task to establish in Palestine a home for selected people, not even a state for a small portion of our people. The aim of our efforts is to organize a systematic massive Jewish evacuation from all the countries in which they live . . .”"

Hecht citerar även Max Nordau på punkt 4 i källförteckningen där Nordau vid en sionistkongress 1911 ska va varnat för att vad som hotade sex miljoner judar: "“How dare the smooth talkers, the clever official blabbers, open their mouths and boast of progress. . . . Here they hold jubilant peace conferences in which they talk against war. . . . But the same righteous Governments, who are so nobly, industriously active to establish the eternal peace, are preparing, by their own confession, completely annihilation for six million people, and there is nobody, except the doomed themselves, to raise his voice in protest although this is a worse crime than any war . . .”"

Källor