Paul Maitla

Från Metapedia
Hoppa till: navigering, sök

Sturmbannführer Paul Maitla, född den 27 mars 1913, avrättad den 10 maj 1945, var en estnisk officer i Waffen-SS under andra världskriget. Maitla var en estnisk frivillig som ledde estniska förband på tysk sida i strider på östfronten. Maitla tjänstgjorde i Estnische SS-Legion innan han 1944 blev en del av 20. Waffen-Grenadier-Division der SS (Estnische Nr. 1) medan han stred vid Narvafronten. Vid denna tid blev han även bataljonsbefälhavare. Maitla utmärkte sig under slaget om Blå bergen sommaren 1944 och förlänades med riddarkorset.

Under krigets sista månader stred han i Schlesien innan han tillfångatogs och avrättades av tjeckiska kommunister.

Estniska legionen

Paul Maitla föddes i en by utanför Dorpat i Estland. Han utbildade sig till officer och när Sovjetunionen ockuperade Estland sommaren 1941 överfördes han till Röda armén.

Efter att Tyskland invaderat Sovjetunionen, operation Barbarossa, sommaren 1941 gick Maitla in i den tyska krigsmakten.

I oktober 1942 tillhörde Maitla de första 113 estniska frivilliga som rekryterats till Estnische SS-Legion. Den 15 december skickades han till SS-Junkerschule Bad Tölz för att gå en kurs för estniska och norska officerare. Legionen utökades till en brigad som i oktober/november skickades till östfronten vid Nevel. Maitla ledde vid denna tid ett kompani.

Slaget om Blå bergen

Maitla stred under vintern/våren 1944 vid Narvafronten där han blev bataljonsbefälhavare i den nya estniska divisionen 20. Waffen-Grenadier-Division der SS (Estnische Nr. 1). I slutet av juli genomfördes en reträtt till Tannenberglinjen vid de Blå bergen. Där kom striderna att bli oerhört hårda och har i efterhand har beskrivits som det blodigaste slaget på estnisk mark[1]. I striderna utmärkte sig Maitla och förlänades den 23 augusti 1944 med riddarkorset.

I nomineringen skrev divisionsbefälhavaren för 11. SS-Freiwilligen-Panzergrenadier-Division "Nordland", Joachim Ziegler:

Förläningen av riddarkorset är befogad.

Hauptsturmführer Maitlas personliga tapperhet var avgörande för försvaret av Tannenbergställningen vid den viktiga Barnhemshöjden, söder om huvudunderhållsstråket Narva-Tallinn. Han visade detta under motanfallet och hans självständiga beslut att förfölja fienden skapade tid för Kampfgruppe Krügel att omorganisera de genom fiendens anfall försvagade enheterna till ett fungerande försvar.

Under natten till den 20 augusti anlände Maitla till Tartu för att möta ett hotande sovjetiskt genombrott där. Matilas bataljon organiserades där som en del av Kampfgruppe Vent, som leddes av Paul Vent. Den 24 augusti sårades Maitla och tvingades lämna över befälet för sin bataljon.

Schlesien och avrättning

När divisionen i oktober lämnade fronten återuppbyggas vid Neuhammer i Tyskland var Maitla tillbaka som befälhavare för sin bataljon. I slutet av januari sattes Maitla med sin bataljon in i Schlesien där de deltog i försvarsstrider vid Oppeln.

Vid krigsslutet försökte Paul Maitla ta sig till amerikanska styrkor i Tjeckien för att kapitulera till dem. Den 9 maj tillfångatogs han av tjeckiska kommunister och avrättades kallblodigt dagen efter.

Kommenderingar

Befordringar

 • Andrelöjtnant
 • Legion-Untersturmführer
 • (Legion- el. Waffen-) Obersturmführer
 • Waffen-Hauptsturmführer – 30 januari 1944
 • SS-Hauptsturmführer [2]– sommaren 1944
 • Sturmbannführer [3]1945

Utmärkelser

Referenser

 1. Kjellander, Petter & Månsson, Martin. Striderna vid blå bergen juli 1944, appendix 7 i boken Estländare i tysk tjänst 1941-45 en översikt av Rolf Michaelis. Leandoer & Ekholm förlag. 2005.
 2. på dokumentet om hans förläning med riddarkorset används prefixet SS-
 3. uppgifterna går isär om han på denna grad hade prefixet SS- eller Waffen-

Källor

 • Kjellander, Petter. Till siste man – Estniska frontsoldater berättar. Svenskt Militärhistoriskt Bibliotek. 2011.
 • Kjellander, Petter. Undergången – Estniska frontsoldater berättar. Svenskt Militärhistoriskt Bibliotek. 2011.
 • Michaelis, Rolf. Estländare i tysk tjänst. Leandoer & Ekholm. 2005.
Pansar-symbol.jpg
Den här artikeln ingår
i ämnesportalen om
Andra världskriget