Patrik Brinkmann

Från Metapedia
Hoppa till: navigering, sök
Brinkmann.jpg

Jan Patrik Vilhelm Brinkmann von Druffel-Egloffstein, född 1966 i Motala, är en svensk-tysk politiskt aktiv entreprenör, finans- och affärsman. Brinkmann är initiativtagare till det så kallade Kontinent Europaarbetet som startade 2004 och där han även verkar som Spiritus Rector. Patrik Brinkmann är gift och har sex barn.

Kristen aktivist och filantrop

Brinkmann anslöt sig under ungdomsåren till pingströrelsen och gick även på bibelskola i Jönköping. Under andra hälften av 1980-talet var Brinkmann verksam i Sri Lanka där han engagerade sig socialt genom att understödja skolor, barnhem och sjukhus i landet. 1987 organiserade Brinkmann en omfattande klädutdelning i bl.a. en rad fattiga områden i huvudstaden Colombo i ett samarbete med KDU och Erikshjälpen.

2001 medverkade Brinkmann i protester utanför Storkyrkan i Stockholm i samband med att kyrkan uppläts åt Stockholm Pride. Brinkmanns åsikt var att den valda platsen för sammankomsten var fel och att Svenska kyrkan därmed visat sig ha mist sin sista sälta. Brinkmann har också finansierat en överklagan i Tyskland angående homosexuellas rätt att adoptera barn.

Brinkmann menar sig eftersträva och vara beredd till en religiös dialog trots sin klara och tydliga kritik av den ständigt tilltagande islamiseringen av Europa. Det är inte islam som religion i sig utan islamismen som politisk kraft med den tydliga målsättningen att utkonkurrera europeiska traditioner och trosuppfattningar som är ett hot. Kristna moralvärden kring familjen och den religiöst gränsöverskridande synen på ett allt oftare förekommande samhällsliv i dekadens menar Brinkmann är en bra inledning av dialogen över religionsgränserna.

Identitär mecenat och initiativtagare

Redan under senare delen av 1990-talet kom Brinkmann att föra fram en rad identitära åsikter och ideer och anses av många vara en av de tidiga att belysa Guillaume Faye, Alain de Benoist och Pierre Vial och deras betydelse i ett metapolitiskt sammanhang inom de mer populistiska strömningar som tog fart i den europeiska politiken kring millenieskiftet. I samband med att Brinkmann 2006-2007 efterlyste mod att våga ompröva synen på Israel kom en brytning mellan Brinkmann och framförallt Pierre Krebs.

Brinkmann förekommer som talare och internationell koordinator i flera identitära tankesmedjor, organisationer och politiska partier runt om i Europa och är delvis inspirerad av den europeiska nya högern från Frankrike, även känt såsom GRECE. 2004 startade Brinkmann det europeiska samarbetsprojektet Kontinent Europa som verkar för europeisk kultur och identitet. Arbetet har sin huvudsakliga verksamhet i Tyskland (inklusive Österrike), Frankrike, Spanien, Ungern och Ryssland.

Sedan flytten från Sverige är Brinkmanns engagemang något av mecenatens (se Mäzen von Rechtsaußen) och han stödjer olika politiska partier både i och utanför Tyskland men även bok-, film- och tidningsproduktion runt om i Europa.

Internationell nätverksbyggare

Sverige

Redan i unga år förstod Brinkmann vikten av att lära känna människor och bygga upp relationer. Under tonåren väcktes även Brinkmanns intresse för metapolitik och partipolitik. Brinkmann har alltsedan dess haft kontakter med såväl folkvalda parlamentariker i den svenska riksdagen som kommunpolitiker runt om i Sverige. I Sverige underhöll Brinkmann flera år kontakt med representanter från partier som Moderaterna, Kristdemokraterna, Folkpartiet och på senare år även Sverigedemokraterna. Han rör sig obehindrat på hela den politiska skalan och räds inte kontakt med politiker till höger om Sverigedemokraterna. Brinkmann kom redan i början av 1980-talet i kontakt med den svenska nationella rörelsen och dess tankevärld och lärde även känna personligheter inom rörelsen som t.ex. de tidigare partiledarna för Nordiska rikspartiet makarna Vera och Göran Assar Oredsson.

Europa

Brinkmann har sedan 2007 sin huvudsakliga hemvist i Berlin. Flytten till Tyskland medförde ett mediaeko i TV, radio och press 2008 och protester från flera etablerade partier i Tyskland följde. Företrädare för CDU kallade honom Persona non grata och Brinkmann var föremål för omfattande diskussioner i parlamentet.

Efter sin flytt till Berlin har Brinkmann vid ett flertal tillfällen öppet visat att han intresserar sig partipolitiskt i Tyskland, även om tyngdpunkten i hans politiska engagemang ligger på ett europeiskt plan med fokus att påverka via Europaparlamentet.Trots sin många gånger kontroversiella syn i olika frågor inom den nationella rörelsen samverkar Brinkmann med en rad nationellt orienterade ledare runt om i Europa, till exempel Markus Beisicht (Pro-rörelsen), Filip Dewinter (Vlaams Belang), Heinz-Christian Strache, (FPÖ), Jacques Cordonnier (Alsace d’abord), Marton Gyöngyösi (Jobbik) samt Udo Pastörs (NPD). Brinkmann brukar ofta delta i de årliga festligheterna i samband med den prominenta WKR-balen i Wien.

Ofta har Brinkmann lyft fram sin syn av vikten i att Ryssland återigen får en mer integrerad roll i det nya Europa, detta för att motverka en amerikanisering där kultur- och samhällsliv åsidosätter europeiska värden. 2008 publicerade Brinkmann boken "Die Rückkehr des Verlorenen Russland - Ein historischer Abriss" av den numer framlidne Dr. Dr. Rudolf Rahlves. En av Brinkmanns rådgivare i frågor kring Ryssland är professor Wjatscheslaw Iwanowitsch Daschitschew som har varit rådgivare till den dåvarande ryska presidenten Michail Gorbatjov.

Världen

Brinkmanns mångsidiga intressen och talrika resor runt om i världen har medfört att han också har upprättat goda förbindelser och arbetat upp ett kontaktnätverk med diplomater och politiker från olika delar av världen t.ex. Kaukasien (Azerbajdzjan), Mellanöstern (Israel), Asien (Indien, Sri Lanka och Thailand) i Afrika (Etiopien, Nigeria och Sudan). Brinkmanns stora intresse för historia, kultur, resor och geopolitik driver på detta engagemang.

I början av 2011 bjöds Brinkmann officiellt till Knesset för diskussioner och ett antal politiska partier från Europa fanns vid hans sida. Utöver de partier som fanns på plats från Israel var Österrikiska Frihetspartiet, Sverigedemokraterna, Die Freiheit samt som ställföreträdare för Filip Dewinter från Vlaams Belang Patrik Brinkmann då tillika internationell sekreterare för tyska Pro-rörelsen. Inbjudan var dock ställd till Brinkmann personligen vilket måste betraktas som unikt. Samma år besökte den drusiske regeringsmedlemmen Ayoob Kara från Likud Brinkmann i Berlin vilket ledde till starka reaktioner i såväl israelisk som internationella press. Även i Knesset medförde mötet protester, och utrikesministern Avigdor Lieberman menade att Ayoob Kara skulle förses med reseförbud. Brinkmanns ambition att avdramatisera kontakterna mellan framförallt högerorienterade nationalister och parlamentariker i Israel har medfört kritik och ifrågasättande både i Israel och Europa.

Bildgalleri

Externa länkar

Artiklar

 • [1] Artikel - Tidningen Spiegel - Geheimer Gönner
 • [2] Artikel - Tidningen Spiegel - Schwedischer Rechtsextremist kauft Luxusvilla in Berlin
 • [3] Ausschuss für Verfassungsschutz 2008 Vorg.-Nr. 0028 - Lista utskott
 • [4] Anfrage FDP
 • [5] Anfrage, SPD
 • [6] Expo - Israelisk minister mötte nationalister i Belgien
 • [7] Nationell.nu - Nationell.nu granskar: Identitär ideolog på pro-judiskt korståg
 • [8] Expo - Brinkmann lämnar politiken
 • [9] 
Mäzen von Rechtsaußen
 • [10] Wikipedia - Patrik Brinkmann
 • [11] Salon-Nazis in der Hofburg?
 • [12] Netz-gegen-nazis.de - Patrik Brinkmann
 • [13] Artikel - Tidningen TAZ - Kein Gastspiel für Professor Daschitschew
 • [14] Y net news - Deputy minister meets neo-Nazi millionaire
 • [15] Expressen - Littorin värvas av känd högerextremist
 • [16] Expressen - Littorin: "Olyckligt att förknippas med"
 • [17] SvD - Littorin: ”Tar extremt avstånd från åsikterna”
 • [18] Aftonbladet - Littorin värvas av känd högerextremist
 • [19] Expressen - Littorins nya jobb kan ge topplön
 • [20] Expressen - Ministrar som kritiserats tidigare

Videos

 • [21] - Die pro-NRW-Tour geht weiter - Kampanjsida Pro - NRW *[22]
 • [23] - Patrik Brinkmann spricht auf dem Pro-NRW-Programmparteitag 2010 in Leverkusen 1/2
 • [24] - Patrik Brinkmann spricht auf dem Pro-NRW-Programmparteitag 2010 in Leverkusen 2/2
 • [25] - Pro Deutschland - Patrik Brinkmann spricht bei der Bundesversammlung 2010 in Berlin

Referenser