Vlaams Belang

Från Metapedia
Hoppa till: navigering, sök
Vlaams Belang
Vlaams Belang.gif
Namn Vlaams Belang
Ordförande
Bruno Valkeniers
Sekreterare
Chefer
{{{chefer}}}
Vice ordförande
{{{vice ordförande}}}
Grundat
Upplöst
Mandat
Ideologi
Nationalism
Färg(er)
Gul, Vit och Svart
Huvudkontor
Adress
Partiorgan
Vlaams Belang Magazine
Samarbetsorgan
Webbplats
http://www.vlaamsbelang.org

Vlaams Belang (nederländska för "Flamländskt intresse") är ett nationalistiskt politiskt parti i Belgien. Partiet bildades som en omgruppering av det tidigare partiet Vlaams Blok ("Flamländska blocket"). Vlaams Blok upplöstes den 14 november 2004 efter att ha förklarats vara rasistiskt av Belgiens högsta domstol.[1]

Frank Vanhecke var partiledare för Vlaams Blok från 1996 och framåt, och blev sedan även ledare för Vlaams Belang. Han är också en av partiets två representanter i EU parlamentet den andra är Philip Claeys.

Vlaams Belang har sin bas i Antwerpen, en stad med stor judisk population och ett centrum för judisk-ortodoxa rörelser[2]. Partiet ser judendomen som en integrerad del av landets kultur och arbetar istället främst mot Islameringen av landet.

Vlaams Belang har skapat ett internationellt nätverk till stöd för Flamlänsk frihet och oberoende, Friends of Flemish Independence (FFI).

Vlaams Belang publicerar även en gratis tidning, The Flemish Republic på engelska med en utgivnings takt på fyra nummer per år.

EU kritisk affisch från Vlaams Belang

Åsikter

Vlaams Belang är ett instrument för den nationella och kulturella Flamländska identiteten och rörelsen för ett oberoende Flanderns röst. VB är ett nationalistiskt och social konservativt parti som motsätter sig såväl kollektivistisk vänster som liberalism. Vi tillkännager människan som en fri individ med dess kvaliteter såväl som svagheter och vi motsätter oss social konstruktion. Tradition, dygd och moral är konstruktiva element i samhället och för framtiden som bör hyllas och respekteras.


Identitet

Flamländskt oberoende Vlaams Belang strävar efter separation mellan Flandern och Wallonien genom att bryta sig ur den moderna konstruktionen Belgien. Belgien skapades 1830 genom en sammanslagning av holländskt talande Flandern i norr och fransk talande Wallonien i söder. Vlaams Belang vill dela landet utefter dess ursprungliga territorium och återupprätta ett fritt och oberoende Flandern med Bryssel som huvudstad.

Språk

Språk är ett grundläggande element för ett folks kulturella identitet. Vlaams Belang försvarar det holländska språkets användning i Flandern och uppmanar till nära samarbete med Holland och den holländsk talande minoriteten i norra Frankrike.

Europa

Ja till Europa, Nej till Europeisk superstat. Vlaams Belang är för mellanstatligt Europeiskt samarbete men motsätter sig en överstatlig Europeisk superstat. Oavsett vilken form detta samarbete tar skall medlemskap ej utvidgas bortom Europeiskt område.

Nej till Turkiskt EU medlemskap

Turkiet är ej en Europeisk nation utan en islamisk stat utanför Europeiskt område där ett medlemskap skulle medföra enormt migrations tryck på Västeuropa från allehanda folk från mellanöstern. Vlaams Belang motsätter sig Turkiskt medlemskap men ställer sig positiv till Europeiskt samarbete med Turkiet.

Kultur

Genom sin omtanke för den Flamländska identiteten så motsätter sig Vlaams Belang den mångkulturella ideologin. Samtliga invandrare till Flandern förväntas hörsamma våra värderingar och moral samt acceptera lag och rätt samt anmana viktiga principer på vilka den europeiska civilisationen vilar så som, separation mellan stat och religion, demokrati och yttrandefrihet, samt män och kvinnors lika värde. Illegal invandring måste stoppas genom att skapa ett vatten tätt ”Fortress Europa ” och genom att stifta avtal med diverse länder om att återta sina medborgare. För att länder skall ha möjlighet för att få bistånd skall underskrift på dessa avtal krävas. Rätten att rösta skall enbart vara möjligt för medborgare.

Lag och rätt

Staten skall respektera varje medborgares rättigheter samt garantera lag och ordning då den demokratiska rättsstaten är den bästa garanten för personlig frihet. Vlaams Belang anser inte att påstådd fattigdom skall fungera som ursäkt för allehanda brottslighet utan förespråkar mer omfattande polisiära insatser, utökad fängelse kapacitet, striktare lagstiftning, ”noll tolerans” i problem områden och utvisning av kriminella immigranter.

Frihet

Människan är en fri individ. Vlaams Belang ser det som sin uppgift är att skydda individen från statlig maktfullkomlighet. Yttrandefrihet är den viktigaste men långt ifrån enda principen som krävs för en fungerande demokrati. Utöver detta kan nämnas mötesfrihet och frihet till samröre, fri och opartisk utbildning, ägande rätt och fri företagsamhet. Vlaams Belang följer Europa konventionen över mänskliga rättigheter samt nationers rätt till självbestämmande.

Decentralisering

Samhället skall organiseras efter närhetsprincipen där alla beslut och instanser flyttas så närma folket som möjligt är. Vlaams Belang förespråkar låga skatter och motsätter sig statlig fördelning av folkets inkomster samt motsätter sig statliga skolreformer av politisk natur. Politiken skall aldrig ha ett egenvärde utan skall föra folkets talan och minimera sitt inflytande till det essentiella som lag och rätt, att stävja korruption och byråkrati, samt reduktion av överflödigt statligt inflytande.

Solidaritet

Ett humant samhälle är inte en samling isolerade individer. Fria människor är samman knutna genom folk och kultur. Solidaritet är interaktionen mellan individen och de gemenskaper han är del av. En stark stomme för denna solidaritet kommer av att människor känner tillhörighet genom gemensam kulturell identitet eller delad historia och civilisation.

Familjen

Den traditionella familjen är samhällets stöttepelare och bör hyllas och skyddas som sådant genom att uppmärksamma äktenskapet mellan man och kvinna som den enda lösningen på nuvarande demografiska situation.

Videogalleri

Externa länkar

Referenser