Botanik

Från Metapedia
Hoppa till: navigering, sök

Botanik är vetenskapen om växter. Namnet härstammar från grekiskans βοτάνη, botáne, som betyder gräs, alternativt från grekiskans βοτανική, botaniké, växtkännedom. Botaniken uppdelas i ett antal underkategorier som delvis flyter samman. Botaniken står även i beroendeställning till och berör annan vetenskap såsom genetik, biokemi, biofysik och mikrobiologi. Som botanikens utgångspunkt räknas Aristoteles arbete Om växterna. Botanikens stora förändring kom sedan i och med Carl von Linnés omfattande arbeten.

Botanikens underkategorier

  • Växtmorfologi: Växternas yttre byggnad i form av organ, form och utveckling.
  • Växtanatomi, fytotomi: Växternas inre byggnad.
  • Växtfysiologi: Växternas livsprocesser, såsom fortplantning och omsättning av näring.
  • Växtpatologi: Växternas sjukdomar.
  • Växtsystematik, taxonomi: Kartläggning av växternas släktskapsförhållanden, växtrikets indelning samt arternas och gruppernas avgränsning och härstammning.
  • Växtgeografi: Växters utveckling och utbredning utifrån geografiskt perspektiv.
  • Paleontologisk botanik, paleofytologi: Utdöda växter.
  • Växtekologi: Autekologi, den enskilda växtens beroende av omgivningen samt synekologi, växternas samspel med varandra och andra organismer.

Källor

Ekologi2.jpg
Den här artikeln ingår
i ämnesportalen om
Grön ideologi