Nazismen och det ockulta

Från Metapedia
Hoppa till: navigering, sök
Hitler talar vid partidagarna 1934

Spekulationer om nationalsocialismen och ockultism har varit en del av populärkulturen sedan 1960. Bortsett från flera populära dokumentärer, finns det många böcker i ämnet, framför allt Le Matin des Magiciens (1960) och The Spear of Destiny (1972). De första exemplen på denna litterära genre dök upp i den ockulta miljön i Frankrike och England i början av 1940-talet.

Dessa böcker har diskuterats av historikern Nicholas Goodrick-Clarke som "den moderna myten om den nazistiska ockultismen" eller "de nazistiska mysterierna". Det återkommande inslaget i denna "ockulta historieskrivning" är tesen att nazisterna styrdes av ockulta nätverk av något slag: mörka krafter, osynliga hierarkier, okända överordnade, hemliga sällskap eller till och med Satan själv, som är tänkt att ha besatt Adolf Hitler. Användningen av runsymbolik, den germanska mystiska väckelsen, och förekomsten av ett nationalsocialistiskt departement för att studera de germanska förfädernas arv (inklusive hedendomen) stöder uppfattningen att det fanns en mystisk komponent till nationalsocialismen. Den roll som mysticismen hade i utvecklingen av nationalsocialismen och dess ideal identifierades av utomstående åtminstone så tidigt som 1940, med publiceringen av Lewis Spences ockult Occult causes of the present war (London: Rider & Co, 1940). I boken identifierar Spence en nyhednisk underström i nationalsocialismen (för vilken han till stor del skyllde på Alfred Rosenberg), som han likställde med "satanism", han satte även likhetstecken med nazismen och Illuminati.

Karl Maria Wiligut, Himmler och den svarta solen

Den svarta solen (Schwarze Sonne) i marmorgolvet i Wewelsburgs Gruppenführersaal.

Karl Maria Wiligut (alias "Weisthor") var en tysk nazist som var djupt inblandad i ockulta och germansk-hedniska intressen. Han spelade en ganska stor roll i SS-Reichsführer Heinrich Himmlers val av SS högkvarter i slottet Wewelsburg. Han gav bland annat Himmler råd och tips som berörde det ockulta. I slottet Wewelsburg hade SS en hemlig orden i stil med riddarna kring runda bordet, i ett av rummen finner man den germanska symbolen den svarta solen och ett annat rum sägs ha varit tänkt att kallas "Valhalla" där fallna SS-soldaters SS-ringar skulle placeras.

Karl Maria Wiligut var en psykiskt sjuk människa som hade suttit på mentalsjukhus tidigare i sitt liv, han trodde att han kunde se hur jorden såg ut hundratusen år före kristus, och enligt honom hade då jorden tre solar och befolkades av jättar, dvärgar och andra mystiska varelser. Himmler blev mer än fascinerad av Wiliguts idéer. Wiligut kom på en egen runskrift bland annat.

Himmler ville återuppliva den hednisk-germanska kulturen och religionen och få bort kristendomen från det nya "Germania". Han visste dock inte om att Wiligut var en tidigare mentalpatient och när informationen om detta nådde honom blev läget pinsamt och Wiligut fick ej längre någon uppmärksamhet inom SS och sina titlar inom SS förlorade han.

Teorier om Atlantis

Himmler skall vidare haft ett intresse för myten om den försvunna staden Atlantis, och teorier kring denna försvunna stad dök upp, de tog upp idéer om att de ariska hyperboréerna kan ha härstammat från Atlantis och haft kopplingar till de uråldriga gudarna som skänkte arierna gudomliga krafter, dessa gudomliga krafter skall enligt denna ockulta teori gått förlorade när ariernas blod blandades med andra rasers. Himmler organiserade SS-trupper som skulle söka efter spår ifrån Atlantis under andra världskriget.

Ritualer och hedendom

SS-dop

Ofta när det talas om nazismen och det ockulta tas de egna ritualer som bland annat SS använde i Tredje Riket upp. Exempel på sådana kan vara att man under juletid i Tyskland ofta i hemmet hade ljusstakar med runsymboler i trä istället för vanliga kristna ljusstakar. SS-familjer hade egna, hedniska ritualer när det kom till giftemål och dop. SS-familjernas egna bröllop innebar att en SS-man rörde vid parets axlar med ett svärd bland annat, och vid dopet höll SS i dopet, båda ritualerna exkluderade präster, kors och läsning ur Bibeln.

När Hitler kom till makten gavs ett gratisexemplar av Mein Kampf till alla nygifta och senare till alla stridande soldater i Tyskland.[1]

I Tredje Riket hände det att man slet ned porträtten på Maria och Jesus i kyrkor och istället satte upp porträtt på Hitler och läste ur Mein Kampf istället för ur Bibeln.

Dokumentärer om nazismen och det ockulta

I mer än 60 år efter slutet av det tredje riket, har nationalsocialismen och Adolf Hitler blivit ett återkommande ämne i historiska dokumentärer. Bland dessa dokumentärer, finns det flera som fokuserar särskilt på de potentiella förbindelserna mellan nationalsocialism och ockultism, såsom History Channels dokumentär Hitler och det ockulta. Som ett bevis på Hitlers "ockulta krafter" som denna dokumentär erbjuder, till exempel, det ökända uttalande av Joachim von Ribbentrop för hans fortsatta underkastelse till Hitler vid Nürnbergrättegångarna. Efter att författaren Dusty Sklar har påpekat att Hitlers självmord hände natten till den 30 april/1 maj, som är Valborgsmässoafton, fortsätter berättaren: "Med Hitler borta, var det som om en förbannelse hade brutits". En mycket mer trolig orsak till Hitlers självmord (som inte omfattar det paranormala) är att ryssarna redan hade omringat flera hundra meter runt Hitlers bunker och han ville inte fångas levande.

Ur ett akademiskt historiskt perspektiv är dessa dokumentärer om nazismen, om någonsin kommenterade, problematiska eftersom de inte bidrar till en verklig förståelse för de problem som uppstår i studien av nazism och nynazism. Utan att hänvisa till en viss dokumentär säger Mattias Gardell, en religionsforskare som också studerar samtida separatistiska grupper: "I dokumentärer som skildrar det tredje riket, framställs Hitler som en mästerlig magiker, dessa dokumentärer inkluderar normalt bland annat scener där Hitler talar på stora massmöten. [...] klipp blandar Hitler skrikandes medan regementen marscherar under hakkorsfanan. I stället för att tillhandahålla en översättning av hans verbala attacker är sekvensen täckt med en talare som talar om något annat. Allt detta kombinerat ger bilden att demonisera Hitler som en ond trollkarl trollbindandes det ovetande tyska folket att bli hans zombifierade tjänare tills de är befriade från förtrollningen genom de allierades seger, efter vilket det plötsligt inte fanns några tyska nazister kvar bland folket. Hur bekvämt skulle det inte vara om bilden var korrekt. Nationalsocialismen kunde besegras med vitlök. Antirasistorganisationer skulle kunna ersättas med några vampyrdräpare, och resurser som riktas till antirasistiska grupper kan istället riktas mot något annat. [...] Men sanningen är att miljontals vanliga tyska arbetare, jordbrukare och affärsmän stödde det nationalsocialistiska programmet. [...] De var människor som förmodligen ansåg sig som goda medborgare, och det är långt mer skrämmande än om de bara hade varit demoner."

Hitler och det ockulta innehåller en scen där Hitler ses talandes vid ett stort massmöte. Medan Hitlers tal inte är översatt, talar berättaren om den tyska ockultisten och scentrollkarlen Erik Jan Hanussen: "Ockultister tror att Hanussen kan också ha förmedlat ockulta metoder för tankekontroll och massmöteskontroll till Hitler" (se nedan). När historiker har noterat förekomsten av sådana "myter" som om Erik Jan Hanussen, har de visat stort tvivel om äktheten i dessa påståenden.

Mytologi

Demonisk besatthet hos Hitler

Besatt av demoner? Adolf Hitler övar på poser vid tal.

Hermann Rausching, en av Hitlers närmaste män hävdade i sin bok Hitler speaks, att Hitler var besatt av demoner och att hans humör var väldigt växlande på ett förvirrande och oförståeligt sätt. En annan framstående person som hävdade detta var Sepp Dietrich. På samma sätt som Rauschning, hävdar även August Kubizek, en av Hitlers närmaste vänner sedan barndomen, att Hitler - 17 år gammal vid tillfället - en gång talade med honom om" återupprätta Tysklands forna glans "; om denna kommentar sade Kubizek: "Det var som om någon annan som talade ur hans kropp, och det rörde honom lika mycket som det gjorde mig."

Att Hitler (och även Stalin) var besatta av djävulen tros också av vissa medlemmar av den katolska kyrkan. Fadern Gabriele Amorth, en exorcist i Vatikanen är "övertygad om att alla nazisterna var besatta. Allt du behöver göra är att tänka på vad Hitler och Stalin gjorde. Nästan säkert att de var besatta av djävulen." Det finns även dokument om påven Pius XII utförandes en exorcism på Hitler på distans, men förmodligen misslyckades varje gång .

En artikel i "Hitlers Forgotten library" av Timothy Ryback, publicerad i The Atlantic (maj 2003), nämns en bok från Hitlers privata bibliotek författad av Dr Ernst Schertel. Schertel, vars intressen var piskning, dans, ockultism, nudism och BDSM, han hade också varit verksam som aktivist för sexuell frigörelse före 1933. Han hade varit fängslad i Nazi-Tyskland under sju månader och hans doktorsgrad återkallades. Han lär ha skickat en dedikerad kopia av hans bok från 1923 "Magi: Historia, Teori och praktik" till Hitler någon gång i mitten av 1920-talet. Hitler sägs ha markerat omfattande passager, inklusive en som lyder "Den som inte har det demoniska fröet inom sig själv kommer aldrig att ge upphov till en magisk värld." Citatet har tidigare felaktigt blivit översatt som "en ny värld" i Rybacks artikel.

Teosofen Alice A. Bailey uppgav under andra världskriget att Adolf Hitler var besatt av vad hon kallade mörka krafter. Hennes efterföljare Benjamin Creme har förklarat att genom Hitler (och en grupp med lika onda män omkring honom i Nazityskland, tillsammans med en grupp militarister i Japan och ytterligare en grupp runt Mussolini i Italien) släpptes lös energier från antikrist, som enligt teosofiska läror inte är en enskild person utan en destruktiv energi.

Erik Jan Hanussen

När "Hitler och det ockulta" beskriver hur Hitler "verkade förses med ännu större auktoritet och karisma" efter att han hade återupptagit sitt offentliga talande i mars 1927, hävdar dokumentären att "detta kan ha varit på grund av påverkan" av Erik Jan Hanussen. Det sägs att "Hanussen hjälpte Hitler skapa en perfekt en serie överdrivna poser," bra att använda för att tala inför en stor publik. Dokumentären intervjuar då Dusty Sklar om kontakten mellan Hitler och Hanussen, och berättaren talar om "ockulta metoder för tankekontroll och massmötespåverkan".

Huruvida Hitler hade träffat Hanussen är alls inte säkert. Att han stötte på honom innan mars 1927 är inte bekräftats av andra källor om Hanussen. I slutet av 1920-talet till tidiga 1930-talet Hanussen gjorde politiska förutsägelser i sin egen tidning, Hanussens Bunte Wochenschau, som successivt var i favör för Hitler, men fram till slutet av 1932 dessa förutsägelser varierade. Under 1929 förutsåg Hanussen, exempelvis, att kejsar Wilhelm II skulle återvända till Tyskland 1930 och att problemet med arbetslösheten skulle lösas under 1931.

Mysticismen efter andra världskriget

Savitri Devi

Efter Tredje rikets fall ökade den esoteriska Hitlerismen när Hitler, som dött i slutet av kriget nu kunde bli gudsförklarad. Savitri Devi var den första förespråkaren av den efterkrigstida esoteriska Hitlerismen. Hon länkade samman Hitlers ariska ideologi med den pan-hinduistiska delen av den Indiska själständighetsrörelsen, och aktivister som Subhas Chandra Bose. För henne var hakkorset en speciellt viktig symbol, eftersom den symboliserade den ariska enheten bland hinduerna och tyskarna (och var också en lyckosymbol för tibetianerna).

Savitri Devi integrerade nazismen i den större cykliska ramverket av den Hinduistiska historien. Hon betraktade Hitler som en av Vishnus avatarer (den sista inkarnationen innan Kalki) och kallade honom "en gudalik person av vår tid; mannen mot tiden; den största Europén av alla tider", hon hade en ideal vision av att han återför sitt ariska folk till en tidigare, mer perfekt värld, och även med praktiska medel för att bekämpa de destruktiva krafterna "i tiden". Hon såg hans nederlag - och hindret för hans vision att bära frukt - som ett resultat av att han var "alltför storsint, för tillitsfull och för god", att han inte var obarmhärtig nog och att i sin "psykologiska profil ha för mycket 'sol' (välbefinnande) och inte tillräckligt mycket 'blixtar' (praktisk hänsynslöshet)", till skillnad från hans kommande inkarnation.

Kalki kommer att agera med oöverträffad hänsynslöshet. I motsats till Adolf Hitler, kommer han inte att spara någon av sina fiender mot den gudomliga Uppgiften: inte en enda av sina frispråkiga motståndare men inte heller en enda av de ljumma, av opportunisterna, av de ideologiskt kätterska, av rasbastarderna, av de sjuka, av de tvekande, av de alltför mänskliga, inte en enda av dem som kroppsligt eller karaktärsmässigt eller själsligt, bär märket av svunna tider.


Miguel Serrano

Det andra stora namnet i den esoteriska Hitlerismen är Miguel Serrano, en chilensk diplomat. Han skrev både The Golden Band - Esoteric hitlerism och Adolf Hitler, The last avatar.

Han anser att Hitler var i Shambhala, ett underjordiskt centrum i Antarktis (tidigare på Nordpolen och i Tibet), där han var i kontakt med de hyperboreiska gudarna (se tidigare teori om Atlantis) och varifrån han skulle någon gång komma ut med en flotta med UFO:n för att leda ljusets styrkor (hyperboreanerna, ibland förknippade med Vril) över mörkrets makter (enligt Serrano; judarna som följer Jehova) i en sista strid och därefter inviga det fjärde riket.

Serrano följer Cathar-gnostikerna för att identifiera de onda krafterna i denna värld, Demiurgen med Jehova, judarnas gud. Gnostikerna tror att Demiurgen är ond eftersom han skapade världen att förleda våra själar i fråga.

Han kopplar också arierna och deras hyperboreiska gudar till solen och till den esoteriska Svarta solen och de allierade och judarna till månen. Han hade en särskild plats i hans ideologi för SS, som, i sin strävan återskapa den gamla rasen av ariska guds-män, tyckte han därför stod över moraliska lagar och var därmed berättigade.

Källor

Svastika-symbol.png
Den här artikeln ingår
i ämnesportalen om
Tredje riket

Referenser

Externa länkar