Wewelsburg

Från Metapedia
Hoppa till: navigering, sök
Den svarta solen (Schwarze Sonne) i marmorgolvet i Wewelsburgs Gruppenführersaal.
Antik gravyr av Wevelszburg av artisten J.G. Rudolphi från ca 1630.

Wewelsburg, tysk borg som Heinrich Himmler under Tredje riket förvärvade för SS räkning, på inrådan från hans ockulta rådgivare, Karl Maria Wiligut. Borgen fungerade bland annat som bas för forskningsorganisationen Ahnenerbe. Himmler kallade själv Wewelsburg för "ett förhistoriskt germanskt kulturcenter".

Större delen av borgen sprängdes av SS i slutet av andra världskriget, den 31 mars 1945, och återstående material plundrades, beslagtogs eller förstördes strax därefter av bybor, släppta fångar och de allierades invaderande styrkor. Borgen har sedan dess restaurerats. I dag är borgen delvis museum, dels hostel och man bedriver även bar och restaurangverksamhet. Borgen är även ett populärt turistmål.


Slottets historia

Slottet byggdes inte av den nationalsocialistiska regimen, dess historia började flera århundraden innan nationalsocialisterna kom till makten 1933. I sin nuvarande form, byggdes slottet från år 1603 till 1609, som en andra bostad för Fürstbischof Theodor von Fürstenberg, furste-biskop i Paderborn, vars primära bostad var slottet i Neuhaus. Dock fanns det en borg på platsen från 800-talet och framåt. Vid den tiden stod den emot en invasion av hunnerna, dess lokalisering var i närheten av vad som ansågs vara den plats där slaget i Teutoburgerskogen inträffade. Detta slag inträffade år 9 efter Kristus, när olika germanska stammar bildade en allians och överföll och förstörde tre romerska legioner. Slaget var början på ett sju år långt krig, där Rhen blev den yttersta gränsen för det romerska riket. Det bör därför inte komma som en överraskning att det sågs som en symbol för Tysklands enande och en demonstration att ett enat Tyskland kunde besegra alla - som man, naturligtvis, ansåg att man kunde göra igen.

Under större delen av 1800-talet, förblev slottet oanvänt, med undantag för bostaden till den katolska kyrkoherden. I själva verket var det outnyttjat fram till 1925, då det stod klart att visst underhåll krävdes, eftersom det annars skulle förvandlas till en ruinhög. Därför ville, 1932, chefen för landsbygdens stadsdelsförvaltning, att avdela 80 man av FAD, Frivilliga Arbets Hjälpen, in i slottet. Denna organisation för arbetslösa män som fick arbete som extraarbetare och med deras ankomst, hoppades man att deras närvaro skulle bidra till åtminstone en del av underhållskostnaderna. Däremot pågick förhandlingarna länge och beviljades sedan under hösten 1933.

Det var Hermann Bartels, Himmlers arkitekt, som använde byggnadsplanerna färdigställda av den lokala byggnadsmyndigheten, i hopp om att omvandla Wewelsburg till SS utbildningsskola - Reichsführerschule SS. Under våren 1933 hade Himmler försökt förvärva Schwalenberg Castle, men förhandlingarna bröt samman under hösten.

Himmler besökte slottet för första gången den 3 november 1933 och verkade vara överens om att Wewelsburg var lämpat att bli platsen för SS utbildning. De kurser som gavs på slottet skulle behandla förhistoria, mytologi och arkeologi - ämnen som kanske inte ger militära fördelar, men som passar in perfekt med Himmlers satsning på att få tillbaka den "gamla goda tiden".

SS framtida planer

Wewelsburgs position markerat på kartan

I Himmlers planer ingick att göra Wewelsburg till "Världens centrum" ("Zentrum der neuen Welt") efter den planerade krigssegern. Den monumentala ombyggnaden realiserades aldrig, endast detaljerade planer och modeller finns bevarade. Byggandet av en 15 till 18 meter hög mur i form av en trekvarts cirkel med 18 torn, inkluderat själva slottsområdet inriktad på norra tornet av slottet, 860 meter i diameter, var planerat. Det verkliga syftet med projektet var aldrig klart definierat. Inuti detta slottsområde planerades byggnader för exklusiv användning av Reichsführung-SS (SS ledarskap). Huvudvägen till en SS-by var också tänkt att vara centrerad vid det norra tornet av slottet med en diameter av 1270 m. Denna väg skulle anslutas med tre parallella vägar och grindar mot slottsområdet. Bostadsområdet skulle placeras i nord-väst, mitten av byn i norr och SS-kasernen i västra delen av slottets område, mellan barackerna skulle ett villaområde byggas för de högre SS-ledarna, i sydväst gårdar. I arkitektritningarna från 1941 hade gården formen av ett spjut som pekar mot norr, den 2 km långa tillfartsvägen med fyra trädrader längs vägen, ser ut som ett spjut med tillgång till Reichsautobahn (motorvägen) Rhynern-Kassel i söder (se arkitektonisk ritning). I planerna ingick också en "SS Högsta Domstol" (Saal des Hohen Gerichtes der SS), gator, parkvägar, magnifika byggnader, en damm med ett eget kraftverk, åtkomst till motorväg och flygplats. Från 1941 (efter Hitlers framgångsrika fälttåg mot Polen och Frankrike) kallade arkitekterna komplexet "Världens centrum". Allt skulle vara färdigt inom tjugo år. Komplexet skulle bli centrum för Himmlers ockulta, ariska SS-religion och boplats för SS ledargarnityr. Om planerna hade realiserats, skulle hela byn Wewelsburg och angränsande byar ha försvunnit. Befolkningen hade flyttats. Dalen skulle översvämmas. 250 miljoner Reichsmark var budgeterat för ombyggnaden.Externa länkar

Svastika-symbol.png
Den här artikeln ingår
i ämnesportalen om
Tredje riket