Antarktis

Från Metapedia
Hoppa till: navigering, sök
Karta över Antarktis med de ortsnamn som givits sedan upptäckten.
Antarktis så som Phillipe Buache föreställde sig den ännu inte upptäckta kontinenten 1739, två fasta landområden med ett sund emellan.

Antarktis, av det grekiska ordet antarktiko´s, "mittemot Norden", utgörs av land- och havsområdena kring Sydpolen. Områdets sammanlagda landyta uppskattas till 14,2 miljoner km2. Antarktis saknar bofast befolkning, men ett antal åretruntbemannade forskningsstationer finns i området. Högsta punkt är Vinson Massif på cirka 4897 över havet.


98% täckt av is

Speciellt för Antarktis är att kontinenten är nästan helt täckt med is. Den antarktiska inlandsisen som är upp till 4 500 meter tjock innehåller omkring 90% av världens is och 75% av världens sötvattenreserver. Bara 2 procent av kontinentens yta är isfri. Det är bergskedjor som skär genom isen och områden med för låg nederbörd.

Kontinentens upptäckt

Tanken om ett stort landområde nere i syd väckte stora intressen för dåtida upptäcksresare. Den brittiske upptäcksresaren James Cook försökte redan 1773 att nå "Terra Australis" med sitt fartyg HMS Resolution. Cook nådde aldrig Antarktis på grund av den kraftiga packisen och tvingades istället vända om norrut. Flera försök att nå Antarktis gjordes, brittiske sjömannen Edward Bransfield, ryssen Fabian von Bellingshausen, den tredje i raden av upptäcksresare på 1820-talet var seglingskaptenen Nathaniel Brown Palmer, sedan 1823 britten James Weddell med sitt valfångstfartyg, men den 24 januari 1895 genomförde den första dokumenterade landstigningen på Fastlandsantarktis.

Svenska polarstationer

Sverige har två stationer på Antarktis vilka förvaltas av Polarforskningssekretariatet de heter Wasa och Svea. Stationerna är belägna i den sektor som Norge gör anspråk på, Drottning Mauds land.