Karl Marx

Från Metapedia
(Omdirigerad från Marx)
Hoppa till: navigering, sök
Karl Marx

Karl Heinrich Marx, född 5 maj 1818, avliden 14 mars 1883, var en politisk teoretiker och ideolog på 1800-talet. Han är mest känd som grundaren av kommunismen. Medan Marx var en relativt obskyr och okänd figur under sin livstid, började hans idéer vinna inflytelse på socialistiska rörelser strax efter hans död. Detta inflytande fick ökad kraft genom de marxistiska bolsjevikernas seger i den ryska oktoberrevolutionen 1917.

Karl Marx föddes i en judisk familj av rabbiner, på faderns sida, i Trier, Tyskland. Hans ursprungliga efternamn var Mordechai.[1] År 1849 blev Marx tvungen att fly landet och han flyttade med sin familj till England där han sedan levde resten av sitt liv under mestadels mycket knappa omständigheter, för det mesta försörjd av Engels. Han bodde i Dean Street, London. Han besökte ofta Red Lion, Great Windmill Street, Soho, där han och Friedrich Engels författade olika politiska teorier. Det Kommunistiska manifestet gavs ut i England redan 1848 och översattes snabbt till många språk.


Vägen in till socialismen

Den judiske nationalisten och sionismens ideologiske skapare Moses Hess anses ha varit Marx mentor in i socialismen. Marx träffade Hess i Köln och deltog på möten som Hess organiserade. I januari 1843 publicerade tidningen Rhenish Gazette en artikel av Marx om levnadsvillkoren för vinodlare i Mosel.[2][3][4]

Ideologi

Marx teorier om samhället, ekonomi och politik, som sammantaget kallas marxism, säger att mänskliga samhällens framsteg sker genom den dialektiska klasskampen: en konflikt mellan en ägande klass som styr produktionen och ett proletariat som utför arbete för produktion. Han kallade kapitalismen för "bourgeoisins diktatur", och trodde att det drevs av de rika klasserna enbart för egen vinning, och han förutspådde att, i likhet med tidigare socioekonomiska system skulle kapitalismen oundvikligen ge interna spänningar som skulle leda till dess självförstörelse och ersätts med ett nytt system: Socialismen. Han hävdade att under socialismen skulle samhället styras av arbetarklassen i vad han kallade "proletariatets diktatur", eller "arbetarnas stat" eller genom "arbetardemokrati". Han trodde att socialismen skulle i sin tur så småningom ersättas av ett statslöst, klasslöst samhälle som kallas kommunistiskt. Tillsammans med att tro på det oundvikliga ödet i socialismen och kommunismen, kämpade Marx aktivt för den förras genomförande, med argumentet att de sociala teoretikerna och de underprivilegierade människorna båda ska genomföra organiserade revolutionära åtgärder för att störta kapitalismen och skapa socioekonomiska förändringar.

Revolutionära socialistiska regeringar som ansluter sig marxistiska begrepp tog makten i en mängd olika länder under 1900-talet, vilket ledde till bildandet av sådana socialistiska stater som Sovjetunionen 1922, Folkrepubliken Kina 1949 och Kuba 1959. Många fackföreningar och arbetarpartier i världen påverkades också av marxistiska idéer, medan olika teoretiska varianter, såsom leninism, stalinism, trotskism och maoismen, utvecklades ur dem. Marx uppfattas av Emile Durkheim och Max Weber, som en av de tre viktigaste arkitekterna av den moderna samhällsvetenskapen. Marx har beskrivits som en av de mest inflytelserika personerna i mänsklighetens historia.

Trivia

Det välkända citatet "-Religion är ett opium för folket" har tillskrivits Marx. Eventuellt är dess verklige upphovsman Moses Hess.[5]

Marx and Engels.jpg
Den här artikeln ingår
i ämnesportalen om
Vänsterideologi


Referenser