Friedrich Engels

Från Metapedia
Hoppa till: navigering, sök
Friedrich Engels

Friedrich Engels född 28 november 1820, avliden 5 augusti 1895 var en tysk teoretiker, filosof och författare som tillsammans med Karl Marx var grundare till kommunismen. Engels lärde känna Marx 1844 och skrev det Kommunistiska manifestet tillsammans med honom.


Citat

Det finns inget land i Europa som inte har i något hörn en eller flera förstörda fragment av folk (Völkerruinen), kvarlevan av en tidigare befolkning som undertrycktes och hölls i slaveri av nationen som senare blev det viktigaste instrumentet för dess historiska utveckling. Dessa kvarlevor från en nation som blivit skoningslöst trampade under fötterna av historiens gång, som Hegel säger, dessa kvarvarande fragment av folk (Völkerabfälle) blir alltid bli fanatiska fanbärare av kontrarevolutionen och förblir så fram till deras fullständiga utrotning eller förlust av deras nationella karaktär, precis som hela dess existens i allmänhet är i sig en protest mot en stor historisk revolution.


Proletariatet griper statsmakten och förvandlar produktionsmedlen i första hand till statsegendom. Men därmed upphäver det sig självt som proletariat, därmed upphäver det alla klasskillnader och klassmotsättningar och följaktligen även staten som stat. De hittillsvarande samhället har rört sig i klassmotsättningarna och har därför haft behovet av staten, det vill säga av en organisation i den för tillfället utsugande klassens händer för att upprätthålla produktionens yttre betingelser eller med andra ord för att med makt hålla den utsugna klassen nere i de former för förtryck som det bestående produktionssättet föreskrev.


Bibliografi

Han utgav 1845 Den arbetande klassens läge i England, ett arbete som stödde sig på såväl officiella engelska undersökningar som egna iakttagelser. Boken räknas som en föregångare till den moderna sociologin. Tillsammans med Marx författade Engels 1848 det till alla länders proletärer riktade Kommunistiska manifestet. Bland hans senare utgivna skrifter kan nämnas Herr Eugen Dührings omvälvning av vetenskapen (Anti-Dühring) (1878), en uppgörelse med den tyske filosofen Eugen Dühring, vars idéer höll på att slå rot inom tysk arbetarrörelse; Socialismens utveckling från utopi till vetenskap (1882), Familjens, privategendomens och statens ursprung (1884), Ludwig Feuerbach och den klassiska tyska filosofins slut (1888). Efter Marx död 1883 försåg han en mängd upplagor av dennes skrifter med förord samt utgav 1885 och 1894 de länge med spänning motsedda 2:a och 3:e delarna av Marx huvudarbete, Das Kapital ("Kapitalet").

Marx and Engels.jpg
Den här artikeln ingår
i ämnesportalen om
Vänsterideologi