Marc Abramsson

Från Metapedia
Hoppa till: navigering, sök
Marc Abramsson
Marc-Abramsson3.jpg
Marc Abramsson
Namn Marc Abramsson
Titel
{{{titel}}}
Politiskt parti Nationaldemokraterna
Tjänst
Partiledare (2006-2014)
Företrädare
{{{företrädare}}}
Efterträdare
{{{efterträdare}}}
Född
7 september, 1978
Avliden
Utbildning
Statsvetenskap
Yrke
Gemål
Barn
Föräldrar
Webbplats
Nationaldemokraterna

Marc Abramsson, född den 7 september 1978, var mellan 2006 och 2014 partiledare för Nationaldemokraterna. Han är även en av grundarna till samma parti och innan han utnämndes till partiledare var han partiets organisatör. Han har dessutom tidigare varit ordförande för Nationaldemokratisk Ungdom.

Information från Nationaldemokraternas hemsida

(Artikeln publicerades 3 mars 2007. En del information kan vara utdaterad.)

Nationaldemokraternas partiledare sedan november 2006.

Marc Abramsson är trebarnsfar med lång politisk erfarenhet. Han engagerade sig politiskt redan 1992 som 14-åring i Moderata ungdomsförbundet och senare även i Moderat skolungdom. ”I dag skäms jag för att ha varit engagerad i en så naiv och okunnig rörelse” berättar Abramsson för nd.se, men konstaterar samtidigt att som tonåring vet man inte så mycket om världen.

Samhällsintresset och engagemanget har dock hela tiden funnits med.

”Att inte ha en åsikt i frågor om hur vår framtid skall se ut har alltid varit en omöjlighet för mig. Redan som barn brukade jag ofta och gärna blanda mig i diskussioner som rörde vår framtid.”

Att engagera sig för att tillvarata landets och folkets intressen ser Abramsson som den naturligaste grunden för ett politiskt engagemang.

”Det som på allvar startade min politiska bana var insikten om att stora, och för nationen avgörande politiska frågor kommer att avgöras i vår tid. Vi lever i en brytningstid. Detta i kombination med förljugenheten och hyckleriet i den offentliga debatten kom att starkt motivera mig till engagemang. Det blev tidigt uppenbart för mig att den politiska korrektheten upprätthålls genom att alla som har en avvikande uppfattning hindras från att komma till tals. Det får helt enkelt inte finnas någon som säger att Kejsaren är naken. Även den pinsamt uppenbara avsaknaden av framtidsvisioner inom den västerländska politiska debatten är mycket motiverande.”

Viktiga datum

  • 1992 Medlem i Moderata ungdomsförbundet
  • 1998 Medlem i Sverigedemokraterna
  • 2000 Vald till ordförande för Sverigedemokratisk Ungdom, distrikt Öst, med över hälften av förbundets totala antal medlemmar.
  • 2002 Vald till förbundsordförande för Nationaldemokratisk ungdom
  • 2002 Vald till distriktsorganisatör för ND Stockholm
  • 2004 Vald till riksorganisatör för Nationaldemokraterna
  • 2006 Folkvald representant i Södertäljes statsfullmäktige
  • 2006 Vald till Partiledare för Nationaldemokraterna
  • 2014 Abramsson meddelar att partiet lägger ner sin verksamhet.

Uppväxt och bakgrund

Sin uppväxt hade Abramsson i folkhemmets sista falnande år. ”Trots att jag idag är knappt 30 år är jag ändå uppväxt i ett helt annat samhälle än det vi lever i idag. Tyvärr har de destruktiva förändringarna gått så rasande snabbt de senaste 20 åren att det folkhems-Sverige som jag så väl känner från min uppväxt i Tyresö nästan känns som en overklig utopi.”

Han berättar om ett samhälle där gemenskap och samhörighet gav solidaritet och trygghet.

”Även om det kalla kriget och hotet från öster var ständigt närvarande levde vi i ett land med själförtroende och framtidstro. Det är klart att man som ung svensk var stolt över att vi var världens tredje rikaste land per person räknat och att när jag såg de svenska toppmoderna jetplanen svepa över skolgården kände jag att Sverige är jag stolt över att få tillhöra. Folkhemmet och gemenskapen skapade ett Sverige med självförtroende.”

”Att värna och älska den rika nordiska naturen är för mig en självklar del av nationalismen. Ett folk kan svårligen separeras från sin fosterjord och alltjämt överleva. Det är den nordiska naturen som under årtusenden danat oss till den folkstam vi är.”

Abramsson berättar om sin barndoms Tyresö, en fantastisk och naturskön kommun, kanske den vackraste i hela Stockholms län. ”Det gamla Tyresö där jag växte upp är en verklig gammal kulturbygd med slottet, kyrkan och flera andra mycket väl bevarade kulturminnesmärkta byggnader.”

Det är dock inte enbart Tyresö som Abramsson känner en stark förankring till.

”De två platser i Sverige som ligger mig varmast om hjärtat förutom Stockholms län är Skåne och Västernorrland. I Norrland har min släkt ett skogsskifte och en del ängsmark. Där min stuga ligger finns varken el eller telefon. Det är en plats som den moderna civilisationen ännu inte exploaterat.

Att få vistas i denna mycket natursköna och oförstörda miljö med ren luft och friskt vatten är något så överväldigande att det för mig helt saknar motsvarighet. Det är en plats att hämta energi och styrka på, såväl fysiskt som andligt, och det måste man för att orka med det moderna samhällets stress, fjärran från naturen. I Klippan i Skåne levde min morfar hela sitt liv och min mor är född där. Jag var där mycket och ofta på somrarna och ibland även in på hösten då min morfar ännu levde. Det som gör Klippan, villastaden belägen mitt bland fälten till en verklig upplevelse är den äldre stadsplaneringen. Det är enkelt att gå mellan de olika delarna mitt ibland alla grönskande fruktträd och villaträdgårdar. Allt känns nära och centrumet ligger naturligt placerat mitt i köpingen inom några minuters gångavstånd för alla. Tyvärr har den vackra statskärnan rivits av socialdemokraterna och det arkitekturiskt och estetiskt tilltalande husen ersatts med sovjetiskt inspirerade lägenhetskomplex.”

Som 12 åring flyttade Abramsson med sin familj till Åkersberga norr om Stockholm. Där gick han i skolan från sjätte klass och även gymnasiet. I gymnasiet studerade han Naturvetenskap och Teknik.

Värnplikten gjorde Abramsson 10 månader i Boden inom pansartrupperna.

”Det slående var den uppgivenhet som präglade den svenska armén, under värnplikten blev vi visade anläggningar, materiel och simulatorer som i många fall var helt nya, det senaste och det bästa. De skulle förstöras, rivas eller läggas ned de kommande åren. Så gott som all nationalism och fosterlanskärlek var sedan länge bannlyst från armén. Marschvisor var förbjudna (något som befälen inte kommenterade) och under tio månader fick vi aldrig hissa den svenska fanan. Detta var verkligen demoraliserande och gjorde att många inte förstod varför de var där. Det är ju ur nationalismen man får energi och kampvilja. Utan nationalism finns inget syfte att ha vare sig ett försvar eller värnplikt. Hela idén bygger ju på att den enskilde medborgaren ytterst är beredd att offra sitt liv för att familjen, barnen, nära och kära och ytterst det egna folket skall få fortsätta leva i frihet. Det är ingen som på allvar är beredd att riskera livet bara för en social konstruktion.”

Efter värnplikten tog det politiska engagemanget ny fart. Känslan av att Sverige måste räddas och att det är alla svenskars plikt att se till att våra barn har ett fritt land att växa upp i, tilltog för varje dag.

Abramsson läste först in en del kurser på komvux då värnplikten slutade mitt i en termin, därefter studerade han vidare. Han läste bland annat statskunskap och matematik vid Stockholms Universitet.

”Framför allt statskunskapen var oerhört spännande och givande, även om vår professor var full av nyliberala idéer var det uppenbart att han både lyssnade och insåg att det fanns stora luckor inom den i västvärlden rådande ideologin. Då kampen för Sverige ställde allt högre krav på uppoffringar gick det inte längre att vifta bort känslan att jag studerade för egen del samtidigt som Sverige förlorades bit för bit.”

Företag efter företag skövlades och såldes utomlands, SAAB, Astra, Volvo… det mångkulturella experimentet skördade fler och fler offer i form av mördade och våldtagna.

”I det längsta försökte jag att studera på deltid och arbeta med mitt engagemang på heltid. Till slut blev det dock omöjligt att kombinera studierna med det politiska engagemanget. Att studera till en tenta eller skriva en uppsatts ställdes mot möjligheten att genomföra ett torgmöte, en kampanj eller en flygbladsutdelning och då var det inte svårt att prioritera.”

Idag lever Abramsson med sin familj, bestående av Elin och två barn, Oskar och Edvin, i Södertälje och arbetar heltid för Nationaldemokraterna. Detta arbete är dock ideellt, och de enda ersättningar han får är för kostnader i tjänsten. I övrigt har han ett mindre arvode som gruppledare i Södertälje kommunfullmäktige.

”Det är klart att det är magert och man har ytterst små marginaler, men utan frihet saknar pengar betydelse.”

Vad var anledningen till att ND skapades?

Bakgrunden till att vi grundade ND var ytterst bristen på förståelse hos andra rörelser för vad Nationalismen är och förståelsen för vad som står på spel i vår tid. Vi kommer aldrig att anpassa våra åsikter efter media eller för att nå kortsiktiga framgångar. Vår uppgift är att föra ut en ideologi för ett bättre samhälle och ytterst en bättre och mer mänsklig värld. Nationaldemokratin utgår från människans olika behov och sätter folken i centrum. Nyliberalismen utgår från företagen och sätter ekonomin i centrum. Därför lever vi en allt kallare och mer omänsklig värld.

Prideincidenten 2003

Abramsson häktades november 2003 för att den 2 augusti samma år ha deltagit i misshandeln av Facundo Unia vid Pridefestivalen i Stockholm. 2004 dömdes han till ett och ett halvt års fängelse för grov misshandel och våldsamt upplopp. Detta beslut överklagades dock, och Abramsson friades från misshandel av Svea hovrätt, som dömde honom till fyra månaders fängelse för våldsamt upplopp.

Marc Abramsson och den kurdiska frågan

I en intervju för den kurdiska nationalist- och lobbygruppen WeKurd gällande den kurdiska frågan ställer sig Abramsson positiv till ett självständigt Kurdistan: "Till skillnad från marxistiskt influerade organisationer kämpar vi för alla folks rätt till ett eget land. Det gäller alla, antingen man är svensk, kurd eller tibetan".

Partiets nedläggning

I april 2014 meddelade Abramsson att Nationaldemokraterna lägger ned sin verksamhet. Han tänker själv i valet 2014 rösta på Sverigedemokraterna som han ser som det minst dåliga alternativet.[1]

Videogalleri


Referenser

Nd-symbol.jpg
Den här artikeln ingår
i ämnesportalen om
Nationaldemokrati