Nationaldemokratisk Ungdom

Från Metapedia
Hoppa till: navigering, sök
NDU:s logotyp

Nationaldemokratisk Ungdom, var ett ungdomsförbund knutet till partiet Nationaldemokraterna. Förbundet grundades 2002 och gästades vid det konstituerande mötet av bland annat den engelska nationalisten Derek Holland. Marc Abramsson valdes till förbundets första ordförande.

NDU står i likhet med andra nationaldemokratiska organisationer i Europa för en nationalistisk och demokratisk politik. Förbundet har sin ideologiska grund i etnopluralism, och eftersträvar etniska nationalstater där den ekonomiska och politiska makten finns hos det arbetande folket. Förbundets radikala syn på politisk aktivism har inneburit att endast aktivister får ha beslutande positioner och rösträtt i interna angelägenheter. Nära förbindelser med andra nationaldemokratiska organisationer har värderats högt genom förbundets historia, där bland annat det tyska nationaldemokratiska partiet (NPD) står i förgrunden.

NDU har främst blivit kända hos allmänheten för sin höga grad av aktivism. Periodvis har det inneburit regelrätta sammandrabbningar med antifascistiska nätverk, där Priderättegången är det mest kända exemplet. Förbundets ordförande Marc Abramsson dömdes då för grov misshandel och våldsamt upplopp av tingsrätten, men friades senare för misshandeln av hovrätten. Både ND och NDU avfärdade hovrättens dom om våldsamt upplopp som ett rättsövergrepp.

Under de följande åren så byggdes partiet upp efter en intern splittring, vilket tog alla ungdomsförbundets krafter i anspråk. Den efterföljande passiviteten gick helt emot förbundets betoning av aktivism, och skapade ett växande missnöje. Frånvaron av Marc Abramsson som valts till ny partiledare för ND gjorde att flera nya ordförande byttes ut i NDU i sökandet efter en lämplig ersättare. Andreas Wallentin valdes 2004, och Robert Almgren 2005. Under 2006 så gjordes ett försök av Patrik Forsén, vilket fortfarande hindrades av partiets behov av uppbyggnad och stabilitet.

I slutet av 2007 så började ND bli tillräckligt starkt för att åter börja prioritera ungdomsförbundet, och NDU höll en nylansering den 30:e november under firandet av Karl XII. Som ny ordförande med uppgift att bygga upp förbundet valdes Andreas Nyberg från Göteborg. Inför 2008 planeras flera stora projekt att genomföras enligt förbundets ledning. En omstrukturering av förbundet äger bland annat rum, där nätverksinslagen reduceras till förmån för en hierarkisk organisation. Ideologisk och politisk utbildning av befintliga aktivister värderas högre för att bidra till en jämn kvalitetshöjning av medlemmarna. En del av detta projekt är lanseringen av internetforumet Ledung som är en samlingsplats för aktivister, politiskt intresserade, och svenska ungdomar i största allmänhet.

Under sommaren 2009 ersattes NDU ordföranden med en ny ledningsgrupp som bestod av André Le Blanc, Sanna Hill, Joel Freij, Mattias Karlstrand och Tommy Viklund. NDU ska ha en bredare ledning som inte är lika beroende av enskilda personers prestationer och är mer stabil. Under den nya ledningen har skolaktioner varit prioriterade och under hösten 2009 genomfördes regelbundna skolaktioner. NDU försöker skapa en ny nationell ungdomskultur med fokus på att leva nationellt. NDU har valt att fokusera på vad som är bra med Sverige istället för vad som är dåligt med det nuvarande systemet.

NDU är i och med moderpartiets nedläggning år 2014 också nedlagt.

Se även

Externa länkar