Jungkonservative

Från Metapedia
Hoppa till: navigering, sök

Jungkonservative (svenska: ungkonservativa) kallas grupperingar inom den konservativa revolutionen i Tyskland. Termen finns belagd från 1920-talet. De var de mest teoretiska och minst revolutionära av de konservativa revolutionärerna och hade en akademisk framtoning med företrädare bland statsvetare, sociologer och nationalekonomer. De förespråkade politiska system som korporatism och ståndsväsen som radikalkonservativa alternativ till den moderna parlamentarismen och kapitalismen. Arthur Moeller van den Bruck, Edgar Julius Jung och Othmar Spann kan räknas till de ungkonservativa. Föreningen Juni-Klub och tidskriften Gewissen var viktiga samlingspunkter.

Företrädare för den europeiska nya högern har sagt sig vara jungkonservative eller har velat återknyta till dessa, till exempel Alain de Benoist och Karlheinz Weissmann.