Preussiska anarkister (bok)

Från Metapedia
Hoppa till: navigering, sök

Preussiska anarkister: Ernst Jünger och hans krets under Weimar-republikens krisår (ISBN 91-7139-373-0) är en bok av Carl-Göran Heidegren, utgiven 1997 av Brutus Östlings Bokförlag Symposion.

Baksidetext

Weimar-republiken (1919-1933) hör till de legendomspunna epokerna i Europas moderna historia. Den kom till som en följd av Tysklands nederlag i första världskriget och den avlöstes femton år senare av den nationalsocialistiska diktaturen. Från och med 1929-30 var krisen -- den ekonomiska, politiska och kulturella -- dess signatur.

Till Weimar-republikens många glänsande vedersakare hörde Ernst Jünger, högt dekorerad soldat från första världskriget som under de följande åren alltmer kom att göra sig ett namn som nationalrevolutionärt sinnad skriftställare. I hans skriftställarskap kommer en fasett av den första tyska republikens korta och stormiga historia till förföriskt uttryck. Berättelsen om Ernst Jünger och hans krets under Weimar-republikens krisår är ingen vacker historia. Men det är en europeisk historia.

Carl-Göran Heidegren är filosofie doktor i sociologi vid Lunds Universitet. Han har tidigare utgivit Filosofi och revolution. Hegels väg till visdom (1984) och Hegels fenomenologi. En analys och kommentar (1995) samt redigerat antologin Hegel. Behovet av filosofin (1991).

Innehåll

Förord
Inledning
Ontologiskt undantagstillstånd
Berlin. Willkomen, bienvenu, welcome
Avförtrollning. Anden i järnburen
Heroism och leda
Preussisk anarkism. Endast för äventyrliga hjärtan
Nationen som myt
Onda andar i Berlin
Edmond. Ryttare utan häst
1930. Vinden vänder
Brodern
Den judiska frågan
Farliga möten. Doktorn, Bronnen, Schmitt
Sportpalatset. Farans återkomst
Bogumil och "riket"
Franz
Blicken för verklighet
Apocalypse now. Den borgerliga världens undergång
Arbetaren. Den avförtrollade världens hjälte
Hugo Fischer - "der Magister"
Smärtan som måttstock
Återblick från marmorklipporna
Noter


Externa länkar