Hermann Fegelein

Från Metapedia
Hoppa till: navigering, sök
Hermann Fegelein (till vänster) tillsammans med Wilhelm Bittrich sommaren 1942 under tjänstgöring i Florian Geyer.

SS-Gruppenführer und Generalleutnant der Waffen-SS Hermann Fegelein, född den 30 oktober 1906, död den 29 april 1945 (avrättad), var en tysk officer i Waffen-SS under andra världskriget. Fegelein var sedan barnsben van vid hästar och sökte sig till kavalleriet. Han gick med i SS 1933 och blev 1937 kommendant för SS-Hauptreitschule (SS huvudridskola). Under kriget var Fegelein befälhavare för SS-Kavallerie-Brigade som sedermera utvecklades till SS-Kavallerie-Division (som senare fick hedersnamnet Florian Geyer). Detta förband hade som primär uppgift säkerhetsuppdrag bakom fronten, men deltog också i frontstrider.

I början av 1944 började Fegelein tjänstgöra som förbindelseofficer mellan Reichführer-SS Heinrich Himmler och Führerhögkvarteret. Därmed lärde han han känna Margarethe "Gretl" Braun, syster till Eva Braun, som han samma sommar gifte sig med. Tack vare giftermålet kom han in i Adolf Hitlers inre krets även rent privat. Efter att Himmler bakom ryggen på Hitler försökt förhandla fram en separatfred med västmakterna flydde Fegelein från Führerbunkern i Berlin. Han arresterades och fördes tillbaka till bunkern och avrättades sedermera för förräderi.

Hermann Fegelein var äldre bror till Waldemar Fegelein.

Ryttare

Hermann Fegelein föddes i Ansbach och då han sedan barnsben var van vid hästar sökte han sig som 19-åring 1925 till ett kavalleriregemente. Mellan 1927 och 1929 tjänstgjorde han inom polisen i München innan han började arbeta som ridlärare på faderns ridskola. Fegelein var vid denna tid även en framgångsrik tävlingsryttare som även deltog i de olympiska spelen 1936. Den 15 maj 1933 gick han med i Allgemeine-SS. Inom SS hade han från början ett kavalleriansvar och fick 1934 befälet över ett kavalleriförband. 1936 utnämndes han till kommendant för SS-Hauptreitschule en skola som han byggde upp och som skulle utbilda SS framtida kavallerister och allmänna ridkunskap.

Östfronten

Efter krigsutbrottet hösten 1939 sattes SS-Totenkopf-Reiter-Standarte upp och delar av förbandet skickades till Polen och deltog i striderna där. Våren 1940 delades förbandet upp i två delar och Fegelein fick befälet över det ena, SS-Totenkopf-Reiter-Standarte 1. I september 1941 blev de båda förbanden en del av den nybildade SS-Kavallerie-Brigade under Fegeleins ledning. Brigaden användes inledningsvis för partisanbekämpning i Sovjetunionen men i samband med den sovjetiska vinteroffensiven i december 1941 förflyttades brigaden till fronten i området kring Rshev där de utkämpade hårda förlustrika strider. Den 2 mars 1942 förlänades Fegelein med riddarkorset. Samma månad återvände Fegelein till Tyskland för att bygga upp brigaden igen med nytt manskap.

I maj 1942 utnämnades han till kavalleriinspektör i högkvarteret.

Den 1 december 1942 återvände Fegelein till östfronten. Där ledde han vid Donfronten Kampfgruppe Fegelein [1] under hårda defensiva strider. Den 20 december lyckades Fegelein tillsammans med en SS-Oberscharführer och två Sturmgeschütz på ett rekognoseringsuppdrag tillfångata en sovjetisk kårstab, inklusive dess befälhavare och generalstabschef. Därutöver erövrades vitalt kartmaterial som visade de sovjetiska avsikterna vid detta frontavsnitt. Den 21 december sårades Fegelein lindrigt av en sovjetisk prickskytt men fortsatte att leda sin Kampfgruppe. Dagen efter träffades han återigen av en sovjetisk prickskytt och tvingades in på fältsjukhus. Vid ungefär samma tid förlänades Fegelein med eklöven till sitt riddarkors.

Efter konvalescens fick Fegelein den 14 maj 1943 befälet över sitt forna kavalleriförband som nu uppgraderats till en division, 8. SS-Kavallerie-Division, och hade partisanbekämpningsuppdrag på östfronten. Den 13 september sårades han så pass allvarligt att han var borta från divisionen en dryg månad innan han återvände till sitt befäl.

I Führerhögkvarteret

Fegelein lämnade fronten den 1 januari 1944 och fick istället en tjänst i Führerhögkvarteret som förbindelseofficer tillhörande Waffen-SS och verkade som förbindelseofficer mellan Reichführer-SS Heinrich Himmler och Hitlers högkvarter. Här lärde han känna Eva Brauns syster Gretl och gifte sig med henne den 3 juni 1944, ett bröllop där Adolf Hitler, Heinrich Himmler och Martin Bormann var bröllopsvittnen.

Den 30 juli 1944 förlänades Fegelein med svärden till sitt riddarkors för sina insatser som divisionsbefälhavare för 8. SS-Kavallerie-Division.

Fegelein närvarade vid attentatet mot Adolf Hitler den 20 juli 1944 och sårades lindrigt i explosionen. Han fortsatte att tjänstgöra i Hitlers närhet och var med i Rikskansliet och Führerbunkern under slutstriderna i Berlin våren 1945.

Den 27 april lämnade han och ytterligare några personer civilklädda Rikskansliet och begav sig till fots ut i ett försök att lämna den krigshärjade staden. Fegelein fångades in och arresterades för att den 29 april avrättas för landsförräderi i Rikskansliets trädgård.

Kommenderingar

Befordringar

Utmärkelser

Referenser

  1. som huvudsakligen bestod av II. bataljonen från Polizei-Schützen-Regiment 3 i SS-Polizei-Division. Denna division hade efter svåra förluster vid Leningradfronten skickat hem en bataljon i varje infanteriregemente för att återuppbyggas. Fegeleins Kampfgruppe förstärktes med de icke stridande delarna från SS-Polizei Regiment 15 samt diverse förband ur den reguljära armén (Heer); ett tungt fälthaubitsbatteri, en lätt fälthaubitsbataljon, en luftvärnsbataljon med både 8,8 cm kanoner och 2 cm kanoner.

Källor

Pansar-symbol.jpg
Den här artikeln ingår
i ämnesportalen om
Andra världskriget