Herbert-Otto Gille

Från Metapedia
Hoppa till: navigering, sök
Herbert-Otto Gille

Herbert-Otto Gille född den 8 mars år 1897 och död den 27 december år 1966 var en var en tysk officer i Waffen-SS under andra världskriget. Han är känd som divisionsbefäl för Waffen-SS divisionen Wiking och för IV. SS-Panzerkorps. Gille blev den första soldat i Waffen-SS som förlänades med briljanterna till sitt riddarkors.

Första världskriget

Herbert Otto Gille var redan som barn intresserad av det soldatlivet och som tonåring påbörjade han sin militära karriär. Våren 1914 förflyttades han till en militärhögskola och inom ett år befordrades han till löjtnant och tjänstgjorde inom fältartilleriet. Där han under striderna förlänades med järnkorset av både andra och första klass. Efter första världskrigets slut lämnade han armén och började istället arbeta inom jordbruket.

SS-VT

1931 gick han med i NSDAP och SS. 1934 gick han med i SS-VT. Han tjänstgjorde i SS-Standarte Deutschland samt SS-Standarte Germania och steg snabbt i graderna. Under våren 1939 deltog han i formerandet av ett nytt artilleriregemente för SS-VT. Gille fick sedan befälet över en av bataljonerna i regementet som han ledde under fälttåget i Polen 1939 och fälttåget i väst 1940.

Östfronten

Gille förflyttades till den blivande Waffen-SS divisionen SS-Division "Wiking" och blev befälhavare för dess artilleriregemente. Han deltog i striderna på östfronten och under framryckningen ner mot Kaukasus gjorde han sig ett namn under de hårda strider vid järnvägsknutpunkten Krapotkin där en 4000 man stark sovjetisk kolonn utplånades. För sina insatser förlänades han med riddarkorset.

När divisionsbefälhavaren Felix Steiner i maj 1943 lämnade divisionen för en ny kommendering fick Gille ta över befälet. Men det var en utnämning som möttes av vissa protester. Det fanns vissa som menade att Gille inte hade tillräckligt med erfarenhet för att bli divisionsbefäl. Han var en anhängare av strikt disciplin, men samtidigt uppmuntrade en informell stämning vilket gjorde att han fick smeknamnet ”Papa Gille”. Han hade en talang för att organisera samt nerver av stål. Vilket han hade stor nytta av vid utbrytningen från Tjerkassyfickan i januari/februari 1944. För sina insatser där förlänades han med svärden till sitt riddarkors.

Efter utbrytningen från Tjerkassyfickan fick den slitna divisionen order om att ta sig till staden Kovel och förstärka dess garnison som höll på att omringas av starka sovjetiska trupper. Efter att de första förbanden ur Wiking tagit sig dit inringades staden den 16 mars. Gille insåg att uppdraget var ett självmordsuppdrag och begärde Hitlers tillstånd om en utbrytning. Begäran avslog men Gille vägrade skicka in sina resterande förband in i staden utan flög personligen dit och ledde garnisonens desperata kamp mot en överlägsen fiende. Dessutom saknade de pansarvärnskanoner. Snart bröt en liten grupp stridsvagnar från Wiking igenom och stärkte försvaret. Garnisonen höll ut ytterligare åtta dagar innan två pansardivisioner plus resterande förband ur Wiking bröt igenom och undsatte dem. För sin insats vid Kovel förlänades Gille med briljanterna till sitt riddarkors. Han var den tolfte personen som förlänades med denna utmärkelse och den första ur Waffen-SS.

IV. SS-Panzerkorps

Sommaren 1944 närmade sig sovjetiska styrkor Warszawa och den nyuppsatta IV. SS-Panzerkorps fick den 19 juli order om att snabbt förflytta sig till östfronten. I samma order stod att Gille skulle ta över befälet för kåren med verkan från den 20 juli. Det dröjde dock till kvällen den 28 juli innan Gille rent praktiskt blev kårbefälhavare.

Han ledde kåren i hårda strider öster om Warszawa och kåren i slutet av året till Ungern för att undsätta den ungerska huvudstaden Budapest.

Den 8 maj år 1945 gick Gille in i amerikansk fångenskap. Han släpptes i maj år 1948. Efter kriget grundade han veterantidningen Wiking ruf.

Kommenderingar

Befordringar

Utmärkelser

Första världskriget

  • Järnkors av andra klassen
  • Järnkors av första klassen
  • Braunschweig tjänstekors av första och andra klass
  • Österrikiskt krigsförtjänstkors av tredje klass
  • Hederskorset för frontsoldater

NSDAP

Andra världskriget

Källor

Pansar-symbol.jpg
Den här artikeln ingår
i ämnesportalen om
Andra världskriget