Heinz Reinefarth

Från Metapedia
Hoppa till: navigering, sök
Heinz Reinefarth (i mitten) och ledaren för Warthegau Arthur Greiser (till höger) poserar med en tysk bonde för att uppmärksamma att en miljon tyska nybyggare flyttat till Warthegau. Mars 1944.

SS-Gruppenführer und Generalleutnant der Waffen-SS und Polizei Heinz Reinefarth, född den 26 december 1903, död den 7 maj 1979, var en tysk officer i Waffen-SS under andra världskriget. Reinefarth var en jurist som tjänstgjorde i SS. När kriget bröt ut stred han i den reguljära armén (Heer) och efter att ha ådragit sig allvarliga frostskador på östfronten 1942 hade han huvudsakligen administrativa tjänster inom polisen och SS. Under upproret i Warszawa sensommaren 1944 ledde Reinefarth en Kampfgruppe och förlänades med eklöven till sitt riddarkors. I slutet av kriget hade han befälet över Festung Küstrin.

Jurist

Heinrich-Friedrich "Heinz" Reinefarth föddes i Gnesen i Posen som son till en domstolstjänsteman. Efter studentexamen 1922 studerade Reinefarth juridik vid universitet i Jena. Han gick i november 1923 med i en frikår (Freikorps). Efter tjänstgöring i ett artilleriregemente gick han 1925 med i en annan frikår.

Mellan 1931 och 1939 arbetade Reinefarth som advokat.

Den 1 augusti 1932 gick Reinefarth med i NSDAP och tillhörde några månader samma höst SA innan han den 19 december gick med i Allgemeine-SS. Efter sin befordran till SS-Untersturmführer den 20 april 1934 knöts Reinefarth till staben för SS-Abschnitt XII där han verkade som juridisk rådgivare och advokat.

Heer

Reinefarth genomförde 1937 en militär repetionsövning och när andra världskriget bröt ut i september 1939 placerades han i ett av 208. Infanterie-Divisions infanteriregementen. Han kom att tillhöra den reguljära armén fram till 1942 och deltog i fälttåget i Polen 1939. I maj/juni 1940 deltog han som plutonsbefäl i fälttåget i väst. Han förlänades med järnkorset av båda klasserna samt riddarkorset. Sitt riddarkors fick Reinefarth för att tillsammans med sin chaufför samt två pansarvärnskanoner fått en fransk överste att kapitulera. Reinefarth övertygade den franske översten att hans fem kilometer långa kolonn bestående av 5 000 man, två infanteribataljoner, fyra artilleribatterier samt förrådstransporter, var omringad av tyska styrkor och fick dem att kapitulera. Reinefarth var den förste man ur Allgemeine-SS som förlänades med riddarkorset.

Trots att Reinefarth tjänstgjorde inom Heer befordrades han under denna tid flera gånger som SS-officer.

Chefstjänster inom polisen

I februari 1942 förflyttades divisionen till östfronten och snart tvingades Reinefarth lämna armén på grund av de svåra frostskador han drog på sig i den ryska vinterkylan. I juni 1942 fick han sin nästa tjänst som generalinspektör för området Böhmen und Mähren med rangen SS-Brigadeführer und Generalmajor der Polizei. Ett år senare fick han en cheftjänst inom ordningspolisen (Ordnungspolizei).

Den 29 januari 1944 blev han Höheren SS- und Polizei-Führer i området "Warthe".

Warszawaupproret och Festung Küstrin

Heinz Reinefarth, i mitten med riddarkorset runt halsen, vid en lägesgenomgång under Warszawaupproret.

Den 5 augusti 1944 fick Reinefarth befälet över en Kampfgruppe som deltog i bekämpadet av Warszawaupproret. För sina insatser här förlänades Reinefarth den 30 september med eklöven till sitt riddarkors. Denna stridsgrupp innehöll bland annat förband från SS-Regiment Dirlewanger och Brigade Kaminski.

Efter att upproret bekämpats blev Reinefarth stabschef för Folkstormen (Volksturm) i Gau Wartheland och fick i december 1944 befälet över XVIII. SS-Armee-Korps. Mellan januari och mars 1945 hade han också befälet över Festung Küstrin. Fästningen omringades av sovjetiska förband och till slut ansåg Reinefarth att situationen var ohållbar och genomförde en utbrytning där 800 man lyckades slå sig igenom. Efter fästningens uppgivande arresterades Reinefarth på order av Adolf Hitler. Han ställdes inför rätta, men inget straff utfärdades. Dock fick han inga fler befälstjänster.

Den 1 maj gick han i allierad krigsfångenskap och släpptes 1948. Efter kriget blev Reinefarth politiskt aktiv och var bland annat borgmästare på ön Sylt.

Kommenderingar

Befordringar

Utmärkelser

Källor

Pansar-symbol.jpg
Den här artikeln ingår
i ämnesportalen om
Andra världskriget