Hans Dorr

Från Metapedia
Hoppa till: navigering, sök
Hans Dorr i tidningen Das Schwarze Korps den 5 november 1942 som förkunnar att han förlänats med riddarkorset.

SS-Obersturmbannführer Hans Dorr, född den 7 april 1912, död den 17 april 1945 (efter att ha blivit dödligt sårad), var en tysk officer i Waffen-SS under andra världskriget. Dorr stred under hela kriget i SS-Regiment Germania och sårades sexton gånger varav den sista gången dödligt. Han var en de högst dekorerade soldaterna i Waffen-SS som bland annat förlänades med riddarkorset med eklöv och svärd.

SS-Standarte Germania

Hans Dorr gick med i Allgemeine-SS samt NSDAP den 1 maj 1933 och SS-Verfügungstruppe den 1 oktober 1934. Han placerades i SS-Standarte Deutschland. Dorr genomgick officersutbildning vid SS-Junkerschule Bad Tölz 1938 och tjänstgjorde under fälttåget i Polen 1939 som plutonsbefäl i SS-Standarte Germania. Under fälttåget i väst 1940 tjänstgjorde Dorr som befälhavare för 10. kompaniet i Germania. Efter fälttåget förflyttades Dorr tillsammans med resten av regementet till den nybildade divisionen SS-Division Wiking.

Östfronten

Hans Dorr en vinter på östfronten.

SS-Division Wiking och Dorr stred från sommaren 1941östfronten. Dorr sårades den 20 april 1942 och tilldelades samma dag Såradmärket i guld och Infanteristormmärket.

Under hösten 1942 förlänades Dorr med riddarkorset för sina insatser som befälhavare för 4. kompaniet och i tillfälliga Kampfgruppe.

Under sensommaren och hösten 1943 var den sovjetiska krigsmakten på offensiven och Dorr var med och utkämpa flera hårda defensiva strider. Under hösten sårades Dorr för nionde gången och förlänades med eklöven till sitt riddarkors den 13 november som befälhavare för I. bataljonen i SS-Panzergrenadier Regiment 9 Germania.

I början av 1944 började det som skulle bli känt som Tjerkassyfickan bildas. Mellan den 31 januari och den 5 februari stred Dorr vid Orlowez i nattliga närstrider som kunde vara upp till tolv timmar. De sovjetiska styrkorna lyckades till slut inringa de tyska styrkorna i Tjerkassyfickan, inklusive Dorr och resten av 5. SS-Panzer-Division "Wiking". Dorr lyckades till slut leda sina män ut ur fickan vid den tyska utbrytningen.

Efter en kort återhämtning blev Dorr regementesbefäl när han den 26 mars 1944 tog över SS-Panzergrenadier Regiment 9 Germania. Han ledde sitt regemente vid striderna runt Kovel, och senare i Polen öster om Warszawa. Den 9 juli 1944 förlänades han med svärden till sitt riddarkors. Den 31 augusti sårades han igen och fick lämna sitt regemente en tid.

Runt årskiftet 1944/1945 förflyttades Dorr och hela division Wiking till Ungern. I striderna där sårades Dorr för sextonde gången vid Sárosd den 21 januari 1945. Vid regementets tillfälliga stabplats hade Dorr samlat sina officerare för lägesgenomgång när en sovjetisk pansarvärnsgranat fick en direktträff. Flera officerare stupade omedelbart medan andra inklusive Dorr sårades. Hans Dorr skickades iväg för intensivvård, men han avled slutligen på ett sjukhus i Österrike den 17 april 1945. Under sjukhusvistelsen återhämtade han sig och tanken var att han efter utskrivningen skulle bli kommendant för SS-Junkerschule Bad Tölz, men en plötslig och hastig försämring av läget gjorde att Dorr avled.

Kommenderingar

Befordringar

Utmärkelser

Källor

Pansar-symbol.jpg
Den här artikeln ingår
i ämnesportalen om
Andra världskriget