Fractional Reserve Banking

Från Metapedia
Hoppa till: navigering, sök

Fractional Reserve Banking, är ett ekonomiskt system som bygger på att banker lånar ut mer pengar än de har täckning för.

Fractional Reserve Banking, som förkortas FRB, har sina rötter från medeltiden då exempelvis guld förvarades hos en guldsmed som sedan skrev ut ett kvitto på mängden deponerat guld. Kvittot började sedan användas som pengar (sedlar) då det var betydligt enklare att utbyta ett papper istället för tunga mängder guld. Då guldsmeden upptäckte att det deponerade guldet sällan hämtades ut, och kvittot istället användes vid finansiella transaktioner på marknaden, började nya kvitton, som inte motsvarade något deponerat guld, skrivas ut. De nya och i praktiken falska kvittona fungerade även de som pengar, trots att de egentligen inte var äkta. Därmed var Fractional Reserve Banking ett faktum.

Systemet var dock förbjudet då det ansågs vara bedrägeri och ocker. Idag är Fractional Reserve Banking det vanligaste ekonomiska systemet i världen.


Fractional Reserve Banking - grunden för tillväxt och massinvandring

Enligt revisionisten Germar Rudolf ligger principen för Fractional Reserve Banking bakom behovet av tillväxt. Eftersom principen med det ekonomiska systemet bygger på att skapa pengar utan ett egentligt värde som i sin tur genererar ränta till de som skapar pengarna så måste ekonomin hela tiden växa, vilket förr eller senare skapar en ohållbar situation. I radiosända samtal med David Duke förklarade Rudolf att massinvandring till I-länderna är en del av det ekonomiska systemets karaktär. Rudolf menade att de europeiska folken minskade i antal världen över vilket bromsar upp tillväxten och att det därför behövs fler konsumenter att sättas in i skuldsystemet som Fractional Reserve Banking egentligen är.

Rudolf menade att systemet med Fractional Reserve Banking är designat för att en liten grupp mycket förmögna människor ska kunna tjäna på vad andra människor producerar. Om antalet närande personer inte stadigt ökar så förlorar den lilla gruppen, tärande, eller som Rudolf menade: rika människor, sitt inflytande. Därför behövs en stadig massinvandring till bland annat Europa för att tjäna kapitalistiska intressen.[1][2]

Se även

Goldmoney.jpg
Den här artikeln ingår
i ämnesportalen om
Ekonomi

Referenser