Fritz Becker

Från Metapedia
Hoppa till: navigering, sök

Generalleutnant Fritz Becker, född den 7 mars 1892, död den 11 juni 1967, var en tysk officer i Heer under andra världskriget.

I samband med mobiliseringen den 26 augusti 1939 fick han befälet över ett infanteriregemente som höll ställningar vid västfronten. Han ledde regementet under fälttåget i väst 1940 och när regementet motoriserades under sensommaren stannade Becker kvar som befälhavare. I april 1941 ledde han sitt regemente under fälttåget på Balkan. När den tyska invasionen av Sovjetunionen, operation Barbarossa, inletts sommaren 1941 framryckte han på den södra delen av östfronten. Han ledde regementet fram till mitten av maj 1942 då han placerades i befälsreserven. I juli fick han befälet över Oberfeldkommandantur 365 (OFK 365) som verkade i Generalguvernementet.

Becker blev divisionsbefälhavare den 15 september 1942 när han fick befälet över 370. Infanterie-Division som ryckte fram i Kaukasus på den södra delen av östfronten. Den 6 april 1943 förlänades Becker med riddarkorset. Han ledde, med vissa uppehåll, 370. Infanterie-Division fram till den 1 juni 1944 då han placerades i befälsreserven. Under tiden gick han en utbildning för generaler. I slutet av utbildningen fick han tillfälligt befälet över XXXXVI. Panzerkorps som stred i Polen. Några veckor senare placerades han åter i befälsreserven och fick en månad senare befälet över XXIV. Panzerkorps som stred i Karpaterna.

Den 30 september blev Becker åter divisionsbefälhavare när han tog över 389. Infanterie-Division som stred i Baltikum. Där blev han med sin division instängd i Kurlandfickan. I februari 1945 fördes de över Östersjön och sattes in i de hårda striderna i området kring Danzig. Den 25 mars lämnade han sitt befäl och placerades i befälsreserven. Några dagar senare, den 29 mars, sårades han i flyganfall och placerades på sjukhus. Den 5 april fick han nästa tjänst då han blev kommendant för Verteidigungsbereichs Bremen (Försvarsområde Bremen). Han kapitulerade den 27 april 1945 till brittiska styrkor och gick i krigsfångenskap. Han frisläpptes i januari 1948.

Kommenderingar

Befordringar

Utmärkelser

Första världskriget

Mellankrigstiden

Andra världskriget

Källor

Pansar-symbol.jpg
Den här artikeln ingår
i ämnesportalen om
Andra världskriget