Generalguvernementet

Från Metapedia
Hoppa till: navigering, sök

Generalguvernementet var namnet på den del av Polen som inte införlivades i det tyska riket under andra världskriget.

En karta över Tyskland 1941. Generalguvernementet finns på den högra sidan.

Efter Tysklands framgångsrika fälttåg i Polen i september 1939 införlivades stora delar av Polen i det tyska riket. Det handlade till största delen av de områden som vid tiden före Tysklands nederlag i första världskriget tillhört Tyskland. De östra delarna av Polen kallades från den 26 oktober 1939 för Generalguvernementet och styrdes av generalguvernören Hans Frank. En polsk självförvaltning på kommunal nivå fanns också. Generalguvernementet bestod av distrikten Krakau (Krakow), Warschau (Warszawa), Radom, Lublin och från den 1 augusti 1941 Lemberg (Lviv).

Vid den stora folkomflyttningen tog Generalguvernementet emot 1,2 miljoner polacker som lämnat de numera tyska områdena av Polen.

I Generalguvernementet bildades en underjordisk rörelse som bekämpade den tyska ockupationsmakten. Dess mest kända aktion är Warszawaupproret i augusti 1944.

Svastika-symbol.png
Den här artikeln ingår
i ämnesportalen om
Tredje riket