Fritz Bayerlein

Från Metapedia
Hoppa till: navigering, sök
Fritz Bayerlein

Generalleutnant Fritz Bayerlein, född den 14 januari 1899, död den 31 januari 1970, var en tysk officer i Heer under andra världskriget. Bayerlein var en stabsofficer som tjänstgjorde ett och halvt år i ökenkriget. Efter en tid på östfronten som befälhavare för 3. Panzer-Division fick han befälet över Panzer-Lehr-Division och ledde den i Normandie efter Dagen-D samt Ardenneroffensiven. Han avlslutade kriget i Ruhrfickan som befälhavare för LIII. Armeekorps.

Bayerlein förlänades med svärden till sitt riddarkors.

Stabsofficer

Fritz Bayerlein påbörjade sin militära karriär 1917 när han gick in i ett infanteriregemente. Han tjänstgjorde under första världskriget och sårades. Efter kriget fortsatte han tjänstgöra inom Reichswehr.

Bayerlein deltog i den tyska inmarschen i Österrike, Anschluss. Därefter började han tjänstgöra i staben för XV. Armeekorps (mot.) där han bland annat verkade som Ib (kvartersmästare). Den 1 april 1939 överfördes han till staben för 10. Panzer-Division och under fälttåget i Polen 1939 tjänstgjorde han som Ia (operationsansvarig).

Bayerlein blev senare Ia (operationsansvarig) i XIX. Armeekorps (mot.). I denna roll deltog han i fälttåget i väst 1940. Denna kår fick under fälttåget namnet Gruppe Guderian efter dess befälhavare Heinz Guderian. I november omorganiserades förbandet till Panzergruppe 2 och Bayerlein fortsatte tjänstgöra som Ia. Med Panzergruppe 2 deltog han på det centrala avsnittet i den tyska invasionen av Sovjetunionen, operation Barbarossa, sommaren 1941. Den sista augusti lämnade Bayerlein sin tjänst och placerades i befälsreserven.

Ökenkriget

Bayerlein återkom i tjänst den 5 oktober när han utnämndes till generalstabschef för den tyska Afrikakåren. I denna roll förlänades Bayerlein den 26 december 1941 med riddarkorset. Han fortsatte att tjänstgöra i ökenkriget och deltog i planeringen av de tyska operationerna.

Mot slutet av ökenkriget hade de tyska och italienska styrkorna pressats till Tunisien och där blev Bayerlein den 1 mars 1943 generalstabschef för 1. italienska armén. Kort innan de tyska-italienska styrkornas kapitulation i Nordafrika drabbades han av en allvarlig sjukdom och evakuerades med flyg till Italien. Den 6 juli 1943 förlänades Bayerlein för sitt arbete som generalstabschef med eklöven till sitt riddarkors.

Panzer-Lehr-Division

Efter att ha tillfrisknat tjänstgjorde Bayerlein som generalstabschef för XIV. PanzerkorpsSicilien innan han i oktober 1943 förflyttades han till östfronten där han fick befälet över 3. Panzer-Division. Han ledde divisionen i defensiva strider i Ukraina innan han i början av januari 1944 lämnade sin tjänst. Ungefär en vecka senare fick han befälet över den nya Panzer-Lehr-Division som höll på att sättas upp i Frankrike.

Den 6 juni 1944 landsteg de allierade i Normandie och Panzer-Lehr-Division beordrades till fronten. Hårda strider följde och Bayerlein nämndes den 26 juni i Wehrmachtbericht. Den 20 juli förlänades han med svärden till sitt riddarkors. Divisionen hade svåra förluster och under sensommaren drog de ur frontlinjen för vila och återhämtning. Hans divisions nästa uppdrag var deltagande i Ardenneroffensiven.

Den 24 mars 1945 fick Bayerlein befälet över LIII. Armeekorps som stängdes in i Ruhrfickan och slutligen kapitulerade den 15 april. Han hamnade i amerikansk krigsfångenskap och frisläpptes 1947.

Kommenderingar

Befordringar

Utmärkelser

Första världskriget

Andra världskriget

Wehrmachtbericht

11 januari 1944

"Bei den Kämpfen im Raum Kirowgrad hat sich die brandenburgische 3. Panzerdivision unter Führung des Generalmajors Bayerlein besonders bewährt."

26 juni 1944

''"Im Kampf gegen drei der besten englischen Divisionen hat sich die Panzerlehrdivision unter Führung von Generalleutnant Bayerlein hervorragend bewährt."

Källor

Pansar-symbol.jpg
Den här artikeln ingår
i ämnesportalen om
Andra världskriget