Anschluss

Från Metapedia
Hoppa till: navigering, sök
Adolf Hitler talar på Heldenplatz i Wien, den 15 mars 1938.
Jubel i Innsbruck.
Frimärke som uppmärksammar den folkomröstning den 10 april 1938 där det österrikiska folket godkände Anschluss.

Anschluss (sv. Anslutning) är benämningen på den tyska annekteringen av Österrike den 13 mars 1938.

Efter första världskriget splittrades Österrike-Ungern upp i flera stater, och Österrike kom att bli de tyskspråkiga områdena i det forna imperiet. I Österrikes författning från 1919 står det att landet anser sig vara ”en del av Tyska riket”. Något som segrarmakterna motsatte sig.

1933 kom nationalsocialisterna med Adolf Hitler som ledare till makten i Tyskland. Hitler hade som avsikt att införliva Österrike med Tyskland, vilket han klart uttryckt i sin bok Mein Kampf. Samtidigt insåg han att han av politiska skäl måste agera försiktigt. Den 25 juli 1934 genomförde österrikiska anhängare av NSDAP en misslyckad statskupp. Italiens ledare Benito Mussolini, som ville ha ett självständigt Österrike, såg med oro på utvecklingen och skickade trupper till Brennerpasset. Hitler insåg att han måste över Mussolini på sin sida om införlivandet ska kunna bli verklighet.

I Österrike var regeringen under Kurt von Schuschnigg negativt inställd till en anslutning med Tyskland. Men efter att Hitler arbetat över Mussolini på sin sida skrevs juliöverenskommelsen under den 11 juli 1936. Denna överenskommelse innebar amnesti åt förföljda nationalsocialister, samt upplivande av de kulturella, ekonomiska och politiska förbindelserna. Den österrikiska regeringen tog inte överenskommelsen på riktigt allvar, vilket fick Hitler att reagera. Den 12 mars 1938 ryckte de första tyska militära förbanden in i Österrike. Dagen efter var Anschluss genomförd.

Adolf Hitler själv besökte Wien och på Heldenplatz förklarade han inför den jublande publiken att Österrike nu var en del av det Tyska riket under namnet Ostmark. En folkomröstning hölls en månad senare och den visade att en överväldigande majoritet var positiva till Anschluss.

Waffen-SS

I den militära inmarschen i Österrike i mars 1938 deltog de befintliga regementena i SS-VT: Leibstandarte SS Adolf Hitler, SS-Standarte Deutschland och SS-Standarte Germania.

Så fort Anschluss genomförts började ett nytt SS-regemente med österrikiska frivilliga, SS-Standarte Der Führer, sättas upp i Wien.

Se även