Paleokonservatism

Från Metapedia
Hoppa till: navigering, sök

Paleokonservatismen är en företrädesvis amerikansk idéströmning som uppkom under 1970- och 1980-talet som en motreaktionneokonservatismen. Paleokonservatismen menar sig företräda en äldre konservativ tradition och därmed också förespråkare för en mer "klassisk", autentisk, konservatism än de neokonservativa. Vissa inom den äldre generationens nykonservativa från 1950- och 1960-talen har åsikter som ligger nära de paleokonservativa.

De ideologiska rötterna står att söka i dels i den "Old Right" som dominerade det republikanska partiet under mellankrigstiden och präglades av nationalism i kombination med ekonomisk laissez-faire-liberalism och traditionell amerikansk anti-federalism. Ideologiskt präglas paleokonservatismen av en kritik mot de internationalistiska inslagen i de modernare konservativa riktningarna.

Paleokonservatismens ekonomiska politik kännetecknas ofta av protektionism, då man menar att en långtgående ekonomisk globalisering riskerar att underminera lokala och nationella gemenskaper.

Paleokonservatismen framhäver gärna det traditionella samhället, som man ser som en motsats till det moderna och mångkulturella. Man betonar vikten av det civila samhället, liksom familjen och den nationella och västerländska identiteten. Paleokonservativa är vanligen emot abort.

Paleokonservativa grupper och företrädare kritiserar ofta USA:s militära och ekonomiska inblandning i andra delar av världen.

De kanske mest kända företrädarna för paleokonservatismen är Pat Buchanan och Samuel Francis. En viktig akademisk profil är professor Paul Gottfried. Den troligtvis mest kända svensken idag som kallar sig paleokonservativ är Tommy Funebo.

Denker.png
Den här artikeln ingår
i ämnesportalen om
Politiska begrepp