Tidningsdöden

Från Metapedia
Hoppa till: navigering, sök

Tidningsdöden är ett begrepp som beskriver den trovärdighetskris gammelmedia upplever sedan 2000-talet. En bidragande orsak till situationen anses alternativ media ha. Som en konsekvens av den minskade trovärdigheten har flera tidningsredaktioner tvingats till neddragningar inom personalstyrkan. Upplagorna har minskat kraftigt, vilket har försatt flera mediabolag i en besvärlig situation då även annonsintäkterna har minskat i takt med sämre spridning.


Tidningsdöden - en självförvållad situation

Spekulationerna kring orsaken till varför tidningsdöden breder ut sig är många. På fria tidningar, bloggar, forum och chattsidor uppges många gånger en förfalskad verklighetsbeskrivning inom den svenska journalistiken ha spelat en betydande roll. Svenska journalister anses återspegla verkligheten utifrån en kulturmarxistisk syn, där innehållet präglas av en kraftig beröringsångest kring frågor om massinvandring, folkutbytespolitik och svenskfientlighet. Som exempel ges den förfalskade bilden av ekonomiskt starka grupper av vuxna män som söker en skattefinansierad tillvaro i Sverige, även kallade ensamkommande flyktingbarn.

Trovärdigheten kring journalistkårens artiklar uppges även vara kraftigt ifrågasatt då de själva ofta är mångkulturflyktingar som rapporterar om utsatta områden på behörigt avstånd, så kallad proxy-journalistik. Svenska journalister uppger sig många gånger själva vara toleranta men bor helst själva i etniskt homogena bostadsområden och uppvisar en kraftig intolerans gentemot oliktänkande.

Utvalda citat

    Pappersupplagorna sjunker snabbt. Pengarna från nätannonsering täcker inte upp. Titanic har redan träff­at isberget, och nu är frågan vilka som klarar sig och vilka som sjunker till botten.– Aftonbladet den 26 november 2012[1]

Referenser

Istock-newspapers.jpg
Den här artikeln ingår
i ämnesportalen om
Nordisk massmedia


Externa länkar