Libertarianism

Från Metapedia
Hoppa till: navigering, sök

Libertarianism är ett samlingsnamn för politiska filosofier som anses vilja begränsa statsapparaten och samtidigt maximera den individuella friheten. Grunden för filosofin är att individen äger rätten till sin egen kropp, därmed även den moraliska rätten till själv fritt disponera frukterna av sitt arbete. Till det här adderar man precis som andra liberala strömningar, tesen om negativa friheter och yrkar således på individens rätt att bära vapen, yttrandefrihet, ekonomisk frihet och dylika frihetsbegrepp.

Uttrycket används för det mesta inte i Sverige, här definieras istället personer som i USA hade kallats libertarianer för nyliberaler.

Filosofisk bas

Libertarianer bygger sin världsbyggd huvudsakligen utifrån individen och individens rättigheter. De viktigaste rättigheterna är här äganderätten och rätten till självbestämmande. Libertarianer diskvalificerar därmed samtliga tankegångar, försök eller åtgärder som får den logiska konsekvensen av att individens medfödda rättigheter urholkas. Libertarianen sätter därtill stort värde vid individens egen förmåga till att fatta egna och rationella beslut.

Typiska frågor som uppmärksammas av libertarianer

Legalisering av droger är en viktig fråga för många libertarianer, då förbud anses inkräkta på den individuella friheten att göra vad man vill med sin kropp utan statliga koppel.

Anarkokapitalism är en ytterligare viktig fråga för många libertarianer, då en grundbult i den libertarianska åskådningen är ekonomisk frihet och tron på fria marknaden. Libertarianer som argumenterar för anarkokapitalism, vill även i många fall helt avveckla statsapparten till förmån för andra instanser. Instanser som exempelvis självstyrande kommuniteter med en egen regional miliskår.

Avskaffande av skatter argumenterar många libertarianer för då dessa anser att skatt är en form av stöld, där statsmakten med hjälp av ett våldsmonopol avkräver individen rätten till frukterna av dennes arbete. Libertarianer av den här åsikten, stödjer inte sällan heller ett fullständigt avskaffande av våldsmonopolet.

Externa länkar

Denker.png
Den här artikeln ingår
i ämnesportalen om
Politiska begrepp