Federal Reserve

Från Metapedia
Hoppa till: navigering, sök

Federal Reserve, "The Fed", är ett privat företag med monopol att skapa den amerikanska dollarn. Beslutet att överlåta utfärdandet av pengar till ett privat företag togs i USA:s kongress den 23 december 1913, under president Woodrow Wilsons ämbetsperiod. Federal Reserve har sitt huvudkontor i Washington D.C. Kongressledamöter har inte tillträde till information från Federal Reserve och får inte heller närvara vid dess möten.

Federal Reserve anses idag vara en av de mest inflytelserika ekonomiska institutionerna i världen med sin kontroll över den amerikanska dollarn, en valuta som sätter priserna för många råvaror som till exempel råolja, jordbruksprodukter, metall, spannmål och frukt. Ordförande för Federal Reserve sedan 5 februari 2018 är Jerome Powell som efterträdde Janet Yellen.


Federal Reserve skapas genom ett beslut 1913

Pressklipp från den 13 december 1913

År 1913 fattades det beslut som kallas Federal Reserve Act. En av de pådrivande personerna var den judiske bankiren Jacob Schiff vid Kuhn, Loeb and Co. som bara ett par år senare blev den störste finansiären av vad som kallas Ryska revolutionen. Bakgrunden var att en ekonomisk oro från 1906, orkestrerad av J.P Morgan Bank, hade orsakat kursfall på börsen samt att enskilda banker hade blvit mer restriktiva med lån. Schiff förklarade 1907 i ett tal till Chamber of Commerse (New Yorks handelskammare):

"Unless we have a central bank with adequate control of credit resources, this country is going to undergo the most severe and far reaching money panic in its history".
 • Den så kallade Aldrich-Vreeland Act utarbetades 1908 som ett resultat av Schiffs rekommendationer.
 • November 1910 träffades ett antal ledande bankirer på Jekyll Island i Georgia för ett möte. De närvarande var Paul Warburg, Nelson Aldrich, Frank Vanderlip (president för National City Bank och knuten till Rockefeller), Henry P. Davison (delägare av J.P. Morgan Bank), Benjamin Stron (vice president för Banker's Trust Co) och Piatt Andrew (en före detta sekreterare för National Monetary Commission. Warburg anses ha varit den pådrivande i gruppen och den som utfärdade resultatet för mötet - en plan för förändring av USA:s bankväsende som kunde presenteras av Aldrich för Kongressen. Mötet var så hemligt att det uppdagades först 1916 då journalisten Bertie Charles Forbes skrev en artikel om det.
 • Den 9 januari 1912 lämnades The Aldrich Plan in till Kongressen, en rapport som förordade förändringar i USA:s bank- och valutalagar. Planen gick ut på att tolv regionala centralbankers handlande, the National Reserve Associations, skulle koordineras av en nationell styrelse av kommersiella bankirer. De tolv centralbankerna skulle ge akutlån till medlemsbanker, skapa pengar för att tillhandahålla en elastisk valuta, samt fungera som fiskala agenter för USA:s regering.
 • Den 23 december 1913 fattas beslutet, endast en dag innan Kongressen skulle hem för att fira jul och många kongressledamöter var därför inte närvarande. President Wilson, som hade tagit emot bidrag från bankirerna för sin presidentkandidatur mot löfte att godkänna Federal Reserve Act, lät uppdraget att starta den privata centralbanken gå till den judiske bankiren Paul Warburg som genom giftermål var knuten till banken Kuhn, Loeb and Co., samma bank som Jacob Schiff.

Privatägd centralbank - en fråga som har splittrat USA

Charles Lindbergh Sr, far till den världsberömde flygpionjären Charles Lindbergh varnade för vilken effekt Federal Reserve som privat företag skulle få för folket. Syftandes på kongressbeslutet The Federal Reserve Act uttryckte sig Lindbergh:

"This Act (the Federal Reserve Act, Dec. 23rd 1913) establishes the most gigantic trust on earth. When the President signs the Bill, the invisible government of the Monetary Power will be legalised. The worst legislative crime of the ages is perpetrated by this banking and currency Bill".

Amerikanska presidenter, kongressledamöter och betydande statsmän har ända sedan nationens födelse kämpat för att hålla privatägda intressen borta från skuldsättningssystemet Fractional Reserve Banking. Kampen om rätten att utfärda den amerikanska valutan går som en röd tråd genom historien och den högsta makten i det inflytelserika landet. President Woodrow Wilson lär i efterhand ha ångrat sitt beslut med orden: "I have unwittingly ruined my country".

Vilka är Federal Reserves ägare?

 • Rothschild Bank of London
 • Warburg Bank of Hamburg
 • Rothschild Bank of Berlin
 • Lehman Brothers of New York (konkurs 2008)
 • Lazard Brothers of Paris
 • Kuhn Loeb Bank of New York
 • Israel Moses Seif Banks of Italy
 • Goldman, Sachs of New York
 • Warburg Bank of Amsterdam
 • Chase Manhattan Bank of New York

Se även

Videogalleri

Goldmoney.jpg
Den här artikeln ingår
i ämnesportalen om
Ekonomi

Referenser