Benjamin Franklin

Från Metapedia
Hoppa till: navigering, sök

Benjamin Franklin, född den 17 januari 1706 i Boston, Massachusetts, avliden den 17 april 1790 i Philadelphia, Pennsylvania. Amerikansk boktryckare, vetenskapsman, diplomat och politiker. Franklin har erkänts som uppfinnare av åskledaren. Politiskt har han gått till historien som en stor statsman och en av grundarna av USA och utformningen av den amerikanska självständighetsförklaringen 1776. Han är känd för många uttalanden och sina experiment med elektricitet.

I ett välcirkulerat citat ska Benjamin Franklin uttryckt oro över att låta judar bosätta sig i USA. Citatet, som kallas The Franklin Prophecy, har dock inte styrkts av dokumentation.


Benjamin Franklin - motståndare av privatägd centralbank

USA:s historia präglas av en kamp mellan visionärer som styrdes av politisk övertygelse och det bästa för folket på den ena sidan, och internationella bank- och finansfamiljer på den andra. Benjamin Franklin tillhörde visionärerna som visste att räntebundna pengar skapade av privata företag, likt Federal Reserve, skulle förslava folket och tillåta ekonomisk spekulation med landets tillgångar. Vid ett besök i England 1763 tillfrågades Franklin av representanter för den förmögna bankirfamiljen Rothschild hur de ekonomiska utsikterna var för kolonin. Franklin svarade att de tryckte egna pengar, Colonial Script, som gjorde att dom inte var bundna att betala ränta till några andra.

Se även

Citat av Benjamin Franklin

The colonies would gladly have borne the little tax on tea and other matters had it not been that England took away from the colonies their money, which created unemployment and dissatisfaction. The inability of colonists to get power to issue their own money permanently out of the hands of George the III and the international bankers was the PRIME reason for the Revolutionary War.


That is simple. In the colonies we issue our own money. It is called Colonial Script. We issue it in proper proportion to the demands of trade and industry to make the products pass easily from the producers to the consumers. In this manner, creating for ourselves our own paper money, we control its purchasing power, and we have no interest to pay to no one."


Referenser