Wolfdietrich Ritter von Xylander

Från Metapedia
Hoppa till: navigering, sök

Generalleutnant Wolfdietrich Ritter von Xylander, född den 9 april 1903, omkommen i en flygkrasch den 15 februari 1945, var en tysk officer i Heer under andra världskriget.

Han gick som officersaspirant med i krigsmakten våren 1921 och tjänstgjorde inom infanteriet.

Vid mobiliseringen den 26 augusti 1939 fick han tjänsten som Ic i 206. Infanterie-Division och deltog i fälttåget i Polen. Efter den polska kapitulationen hade han med sin division ockupationstjänst i norra Polen innan de i maj/juni 1940 förflyttades till västfronten för säkerhetsuppgifter bakom frontlinjen. I mitten av juni lämnade han sin tjänst och blev istället 1. Generalstabsoffizier (Ia) i 30. Infanterie-Division som under fälttåget i västs andra fas, Fall Rot, framryckte bakom frontdivisionerna. Efter fälttåget stannade de kvar i Frankrike som ockupationsstyrka.

von Xylander förflyttades med divisionen till östra Polen i maj 1941 för att delta i den tyska invasionen av Sovjetunionen, operation Barbarossa. När fälttåget inleddes den 22 juni och framryckte på den norra delen av östfronten. Den 7 augusti lämnade han sin tjänst för att istället bli 1. Generalstabsoffizier (Ia) i 2. Armee på den centrala delen av östfronten. I denna roll deltog han i den tyska offensiven mot Moskva, operation Tyfon. Han stannade kvar på östfronten till den 25 november 1942 då han lämnade fronten och placerades i befälsreserven.

Han återvände till östfronten den 19 januari 1943 han utnämndes till generalstabschef i XXXXIX. Gebirgskorps som stred i Kaukasus och blev instängda i Kubanbrohuvudet. Den [[1 juni bytte han tjänst och blev istället generalstabschef för 17. Armee som hade det övergripande ansvaret för de tyska styrkorna i Kubanbrohuvudet. I september/oktober evakuerades de inringade styrkorna över Kertjsundet till Krim. I samband med detta lämnade von Xylander sin tjänst och fick sannolikt permission. Han återvände till Krim och sin tjänst i mitten av november. Våren 1944 inledde sovjetiska styrkor sin offensiv i syfte att återerövra Krim. I maj evakuerades Krim och den 9 juli lämnade han sin tjänst. Dagen efter utnämndes han till generalstabschef i Armégrupp Nordukraine som i september omorganiserades till Armégrupp A. von Xylander fortsatte som generalstabschef på östfronten även efter nästa omorganisation till Armégrupp Mitt. Den 15 februari 1945 omkom han i en flygkrasch. Fem dagar senare förlänades von Xylander postumt med riddarkorset.

Kommenderingar

Befordringar

Utmärkelser

Första världskriget

Andra världskriget

Källor

Pansar-symbol.jpg
Den här artikeln ingår
i ämnesportalen om
Andra världskriget