30. Infanterie-Division

Från Metapedia
Hoppa till: navigering, sök

30. Infanterie-Division var en tysk infanteridivision under andra världskriget.

Divisionen bildades den 1 oktober 1936 i Lübeck, Wehrkreis X, och mobiliserades den 26 augusti 1939. De deltog i fälttåget i Polen och framryckte mot Lodz. Den 9 september genomfördes ett polskt motanfall, slaget vid Bzura, som huvudsakligen riktades mot 30. Infanterie-Divisions ställningar.

Efter fälttåget förlades divisionen i ställningar vid västfronten. De deltog i fälttåget i väst 1940 och framryckte från den 10 maj genom södra Nederländerna och in i Belgien, korsade Albertkanalen och framryckte vidare mot Engelska kanalen och Dunkerque. Under fälttågets andra fas, Fall Rot, hade divisionen en sekundär roll och framryckte bakom frontdivisionerna. Den 16 juni fick de ockupationsuppgifter i den nyligen intagna huvudstaden Paris. Här stannade divisionen till augusti då de förflyttades närmare Engelska kanalen då de var tänka att användas i landstigningsoperationen mot Storbritannien, operation Seelöwe. Operationen inställdes och 30. Infanterie-Division fick ockupationsuppgifter i Nederländerna.

I maj 1941 förflyttades divisionen till Ostpreussen för att bli en del av den tyska invasionen av Sovjetunionen, operation Barbarossa. 30. Infanterie-Division framryckte på den norra delen av östfronten. De stred vid Staraja Russa blev i februari 1942 ett av de tyska förband som stängdes in i Demjanskfickan. Divisionen stannade sedan kvar i området till januari 1944 då den den sovjetiska vinteroffensiven för att häva belägringen av Leningrad inleddes. Divisionen tvingades retirera till ställningar i Panterlinjen öster om Ostrow. De deltog sedan i striderna i Baltikum. Divisionen blev senare instängd i Kurlandfickan där den stred till krigsslutet.

Befälhavare

Gradbeteckningarna visar den eller de grader befälhavaren hade under den period han ledde divisionen.

Organisation

September 1939

 • Infanterie-Regiment 6 (Stab, I.-III.)
 • Infanterie-Regiment 26 (Stab, I.-III.)
 • Infanterie-Regiment 46 (Stab, I.-III.)
 • Artillerie-Regiment 30 (Stab, I.-III.)
  • Artillerie-Regiment 66 (I.)
 • Beobachtungs-Abteilung 30
 • Pionier-Bataillon 30
 • Feldersatz-Bataillon 30
 • Panzerabwehr-Abteilung 30
 • Aufklärungs-Abteilung 30
 • Infanterie-Divisions-Nachrichten-Abteilung 30
 • Infanterie-Divisions-Nachschubführer 30

Juni 1941

 • Infanterie-Regiment 6 (Stab, I.-III.)
 • Infanterie-Regiment 26 (Stab, I.-III.)
 • Infanterie-Regiment 46 (Stab, I.-III.)
 • Artillerie-Regiment 30 (Stab, I.-III.)
  • Artillerie-Regiment 66 (I.)
 • Pionier-Bataillon 30
 • Feldersatz-Bataillon 30
 • Panzerjäger-Abteilung 30
 • Radfahr-Abteilung 30
 • Infanterie-Divisions-Nachrichten-Abteilung 30
 • Infanterie-Divisions-Nachschubführer 30

Sommaren 1943

 • Grenadier-Regiment 6
 • Grenadier-Regiment 46
 • Füsilier-Regiment 26
 • Artillerie-Regiment 30
 • Pionier-Bataillon 30
 • Feldersatz-Bataillon 30
 • Panzerjäger-Abteilung 30
 • Aufklärungs-Abteilung 30
 • Infanterie-Divisions-Nachrichten-Abteilung 30
 • Kommandeur der Infanterie-Divisions-Nachschubtruppen 30

Källor

Pansar-symbol.jpg
Den här artikeln ingår
i ämnesportalen om
Andra världskriget