Ismail Osman

Från Metapedia
Hoppa till: navigering, sök

Ismail Osman, född cirka år 1964 (enligt egna uppgifter). Kurdisk nationalist och politiker representerandes Folkpartiet i Gävleborgs Län. Invandrade till Sverige år 1990. Osman är engagerad i den kurdiska frågan och kandiderade till Riksdagen i de allmänna valen år 2006.


Nationalisten Ismail Osman

I ett upprop kallat "Öppna ett svenskt konsulat i Kurdistan" presenterat på Folkpartiets webbplats och publicerad i Gefle Dagblad den 7 februari 2007 förklarar Osman vikten av att öppna ett konsulat för "världens största folkgrupp som saknar ett eget land". Osman förklarar vidare att Nationen Kurdistan är styckat i fyra delar och ligger i fyra olika stater.

Osman intervjuas av den kurdiska intresseorganisationen WeKurd inför Riksdagsvalet 2006: "Jag har engagerat mig i kurdiska saken i hela mitt liv, både i Kurdistan och i Sverige. Här i Sverige genom att skriva artiklar om kurdiska frågan både på kurdiska och svenska, att delta i demonstrationer och seminarium och att ha en ständig kontakt med Kurdistan."

I en intervju publicerad i Gefle Dagblad den 17 november 2009 berättar Osman att han anser att Irak är en "konstlad statsbildning" av britterna och att drömmen är en kurdisk stat, "eftersom folket nu delas mellan flera länder".

Vid ett kommunfullmäktigemöte i Gävle kommun pläderade Osman för att "han ska glömma den gamla mallen för svenskheten". I sitt anförande anser Osman att den gamla mallen var en person som var lång och hade blåa ögon, men att den nya svensken "var jag". Uttalandet väckte inga protester bland kommunfullmäktiges ledamöter, trots att det i vissa kretsar uppfattades som att den svenska urbefolkningen enligt Osman ansågs vara utbytbar.


Videogalleri


Utvalda citat från Ismail Osman

Kurderna är världens största folkgrupp som saknar ett eget land.