V. Armeekorps

Från Metapedia
Hoppa till: navigering, sök

V. Armeekorps var en tysk kår under andra världskriget.

V. Armeekorps bildades den 1 oktober 1934 i Stuttgart, Wehrkreis V, från 5. Divisions stab. Staben blev samtidigt ansvarig för hela Wehrkreis V. I samband med den tyska mobiliseringen den 26 augusti 1939 sattes kåren på krigsfot och samtidigt bildades Stellvertretende Generalkommando V. Armeekorps som ansvarade för verksamheten hemma i Stuttgart och Wehrkreis V.

Kåren var stationerad vid den inaktiva västfronten 1939 och deltog fälttåget i väst 1940. De stred under operation Barbarossa på den centrala delen av östfronten och deltog även i anfallet mot Moskva, operation Tyfon. Under sensommaren 1942 förflyttades kåren söderut för att delta i framryckningen genom Kaukasus.

Mellan oktober 1942 och juni 1943 betecknades kåren som Gruppe Wetzel. I juli 1943 betecknades kåren som Gruppe Allmendinger.

Kåren deltog våren 1944 i försvarsstriderna på Krim där de krossades. Under sommaren omorganiserades resterna av kårstaben till vad som senare kom att namnges till XI. SS-Armeekorps.

Den 26 januari 1945 nyuppställdes V. Armeekorps inom Wehrkreis XIII och stred resten av kriget på östfronten.

Befälhavare

Nyuppställning

Underställda divisioner

1 september 1939 (västfronten/Västvallen)

30 maj 1940 (fälttåget i väst)

22 juni 1941 (operation Barbarossa inleds, centrala delen av östfronten)

11 oktober 1941 (operation Tyfon)

12 augusti 1942 (Fall Blau ner mot Kaukasus)

26 december 1943

1 mars 1945

Källor

Pansar-symbol.jpg
Den här artikeln ingår
i ämnesportalen om
Andra världskriget