Våldtäkt mot barn

Från Metapedia
Hoppa till: navigering, sök

Våldtäkt mot barn, är ett sexualbrott som innebär att någon genomför samlag med person under 15 år eller genomför en annan allvarligt kränkande sexuell handling som med hänsyn till kränkningen och omständigheterna i övrigt kan jämföras med samlag. Det behöver således inte vara en fråga om penetrering. Detsamma gäller i det fall då barnet är mellan 15 och 18 år och utnyttjas av vissa närstående eller andra personer som har ett särskilt ansvar för dem, till exempel föräldrar och mor-, far- eller fosterföräldrar till barnet.

I brottsbalken (BrB) beskrivs sexualbrott mot barn i sjätte kapitlet. Där anges vilka kriterier som ska uppfyllas för att ett sexuellt övergrepp ska föreligga i lagens mening samt straffbestämmelser. För våldtäkt mot barn finns inget krav på att våld eller hot ska ha använts i samband med övergreppet. Straffet för brottet är enligt lagstiftningen fängelse i lägst 2 och högst 6 år; vid grovt brott fängelse i lägst 4 och högst 10 år.

Den sexuella handlingen kan bestå av genitalt, analt eller oralt samlag. Till sexuellt umgänge räknas också beröring av könsorgan mot könsorgan liksom att man berör någon annan del av kroppen (till exempel anus, mun eller mellan benen) med könsorganet men även att man berör den andres könsorgan med fingrarna, om det sker under en inte alltför kort tidsrymd (mer än flyktigt).

Våldtäkt - § 1

Den som genom våld eller genom hot som innebär eller för den hotade framstår som trängande fara tvingar någon annan till samlag eller till annat sexuellt umgänge, om gärningen med hänsyn till kränkningens art och omständigheterna i övrigt är jämförlig med påtvingat samlag, döms för våldtäkt till fängelse, lägst två och högst sex år. Med våld jämställs att försätta någon i vanmakt eller annat sådant tillstånd.

Är brottet med hänsyn till våldets eller hotets art och omständigheterna i övrigt att anse som mindre allvarligt, döms till fängelse i högst fyra år. Är brottet grovt, döms för grov våldtäkt till fängelse, lägst fyra och högst tio år. Vid bedömande av om brottet är grovt ska särskilt beaktas, om våldet var livsfarligt eller om den som har begått gärningen tillfogat allvarlig skada eller allvarlig sjukdom eller, med hänsyn till tillvägagångssättet eller offrets låga ålder eller annars, visat särskild hänsynslöshet eller råhet.

Sexuellt tvång - § 2

Den som, i annat fall än som avses i 1 §, genom olaga tvång förmår någon till sexuellt umgänge, döms för sexuellt tvång till fängelse i högst två år. Om den som har begått gärningen visat särskild hänsynslöshet eller om brottet annars är att anse som grovt, döms för grovt sexuellt tvång till fängelse, lägst sex månader och högst fyra år.

Fall i urval

  • Enligt en artikel publicerad i Norrbottenskuriren den 2 mars 2011 åtalas en 49-årig man från Boden för våldtäkt mot barn. Mannen ska ha smekt en flicka under 15 år på brösten och i underlivet, sexuella handlingar som föranleder åtal för våldtäkt mot barn.[1]
  • SVT Värmlandsnytt rapporterade den 29 oktober 2010 om en 81-årig man som dömts för våldtäkt mot barn. Mannen ska ha tagit med sina fingrar på en nio-årig flickas könsorgan.[2]
  • En kvinna i Järfälla åtalas för våldtäkt mot barn efter misstankar att hon har haft sex med en ung rasfrämling som var fosterhemsplacerad hos henne.[3][4]
  • Vänsterpartisten och asylaktivisten Stefan Lindquist anmälde flera medlemmar ur "afghangruppen" då det uppdagades att ”samvetslösa kvinnor erbjuder pojkarna som är papperslösa, bostad och mat mot att kvinnorna får utnyttja pojkarna. Det förekommer berättelser om allt från slavliknande arbeten i hemmen till vidriga sexuella övergrepp och våldtäkter”, hävdar Lindquist.[5]
  • Den 7 juli 2022 hittades en nioårig flicka svårt skadad vid Morö backe i Skellefteå. Brottet utreds som misstänkt mordförsök och grov våldtäkt mot barn.[6] Våldtäktsmannen, en afrikansk yngling, har åldersbestämts till att vara äldre än 15 år.[7]

Referenser

Källor