Boden

Från Metapedia
Hoppa till: navigering, sök
Bodens kommunvapen.

Boden är en kommun i Norrbotten och Norrbottens län som omfattar 4 043 km2 och en befolkningsmängd på cirka 28 000 invånare (2019). Boden genomkorsas av riksväg 97. Stambanan genom övre Norrland och Malmbanan möts i centralorten med samma namn. Boden präglas delvis av militära installationer och de regementen som varit förlagda till orten.


Bodens fästning

1901 inleddes sprängningsarbetet på Degerberget, Gammelängsberget och Södra Åberget, men det dröjde sju år innan forten var färdiga att tas i bruk. Mellanverken följde några år senare. Under mellankrigstiden och andra världskriget växte försvarsanläggningen ytterligare. Genom den nya anläggningen i Boden fick orten stor betydelse för det militära försvaret av övre Norrland.

Mångkultur och folkutbytespolitik

Boden har likt flera andra svenska kommuner satsat stora resurser på folkutbytespolitiken. Ett samarbete finns etablerat med det privata företaget Aleris som bland annat driver boende för ensamkommande flyktingbarn.[1] För att påskynda folkutbytespolitiken samarbetar Bodens kommun, Migrationsverket, Arbetsförmedlingen, Landstinget, Röda Korset och Företagarna på orten i integrationsarbetet.[2]

Den nya befolkningen, som på längre sikt är tänkt att ersätta svenskarna i Boden, definieras av Miljöpartiet som nya svenskar och en ekonomisk tillgång som kommunen har rätt att föra över, ett politiskt-ekonomiskt system kallat brain drain.[3]

Referenser

Källor