Trumandoktrinen

Från Metapedia
Hoppa till: navigering, sök

Trumandoktrinen var en politisk och strategisk doktrin presenterad av president Harry S. Truman i ett tal till kongressen i mars 1947. Syftet var att lämna ekonomisk och militär hjälp till Grekland och Turkiet som man ansåg vara utsatta för sovjetiska påtryckningar.

USA:s omedelbara stöd var nödvändigt vid denna tidpunkt, sedan Storbritannien förklarat att de inte längre hade ekonomiska möjligheter att stödja dessa länder.

Mot denna bakgrund var oron stor inom USA:s regering för sovjetisk expansion i Europa och Mellanöstern. Truman förklarade i sitt tal:

    ..Min tro är att det måste vara USA:s policy att stödja fria folk som kämpar mot försök till underkuvande från väpnade minoriteter eller genom yttre påtryckningar... Frön till totalitära regimer närs av lidande och nöd.– Harry S. Truman

Doktrinen var direkt riktad mot Sovjetunionen och innebar en helt ny inriktning av USA:s traditionella utrikespolitik under fredstid. Vidare skulle USA stötta alla regeringar om de hotades av kommunismen – underförstått – oavsett hur ruttna och korrumperade dessa regeringar eventuellt råkade vara.

Enligt många historiker markerar doktrinen början på kalla kriget. Trumandoktrinen följdes av Marshallplanen och Atlantpakten. 1950 började USA stödja fransmännens försök att behålla sina kolonier i Indokina. Detta skulle senare leda in USA i Vietnamkriget.

Chess.jpg
Den här artikeln ingår
i ämnesportalen om
Geopolitik

Se även

Källor